expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MIN BZ: VAN AARTSEN ONTVANGT FINSE COLLEGA

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht
Datum: 11 juni 1999
Nummer: 051/99

Embargo: tot uur

VAN AARTSEN ONTVANGT FINSE AMBTGENOTE

De Minister van Buitenlandse Zaken van Finland, mevrouw Tarja Halonen, komt vrijdag 18 juni 1999 naar Nederland voor overleg met minister Van Aartsen. Mevrouw Halonen maakt een rondreis langs de lidstaten van de Europese Unie ter voorbereiding van het voorzitterschap van de Unie, dat Finland gedurende de tweede helft van dit jaar zal bekleden.

...NOOT VOOR DE REDACTIE

Fotogelegenheid:
Direct na aankomst van minister Halonen op het departement van Buitenlandse Zaken is er voor de visuele pers gelegenheid voor het maken van beeldopnamen.
Aanmelding uiterlijk donderdag 17 juni 1999, 16.00 uur via onderstaand telefoonnummer.

Persontmoeting :
Na het gesprek zullen de beide ministers gedurende korte tijd vragen van de pers beantwoorden.
Toegang op vertoon van perskaart.
Tijd: vrijdag 18 juni 13.30 uur
Plaats: Departement van Buitenlandse Zaken,
Bezuidenhoutseweg 67, ingang op eerste verdieping.

Voor meer gegevens:
Afdeling Persvoorlichting (DVL/BZ/PE),
telefoon: 348 41 89 ( Frank de Bruin ).


----

11 jun 99 12:30

Deel: ' Van Aartsen ontvangt Finse ambtgenote '
Lees ook