MINISTERIE BZ/OS

https://www.os.minbuza.nl

MIN BZ: VAN AARTSEN / JAARBOEK BUITENLANDSE POLITIEK

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht
Datum: 10 december 1999
Nummer: 105/99

VAN AARTSEN NEEMT VIJFDE JAARBOEK VOOR DE GESCHIEDENIS

VAN DE NEDERLANDSE BUITENLANDSE POLITIEK IN ONTVANGST

Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken neemt maandag 13 december het Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in ontvangst. De jubileumeditie, die onder redactie staat van prof. dr D.A. Hellema, dr B. Zeeman en drs A.C. van der Zwan, is gewijd aan de
22 ministers die in de Twintigste eeuw de politieke leiding van het ministerie hebben gehad.
Naar verwachting zullen enkele van de vroegere
bewindslieden van het ministerie bij de presentatie aanwezig zijn.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De presentatie vindt plaats in de lounge van het Departement van Buitenlandse Zaken
Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.
Tijd: maandag 13 december 1999, 16.00 uur
Journalisten die de presentatie willen bijwonen wordt verzocht dit uiterlijk twee uur voor aanvang te laten weten aan:
Afdeling Persvoorlichting (DVL/PE)
Directie Voorlichting en Communicatie
tel. (070) 348 41 89 (Frank de Bruin).

Voor nadere gegevens over de uitgave van het boek: Sdu Uitgevers,
tel. (070) 378 97 40 (Boudewijn van der Lecq).10 dec 99 11:16

Deel: ' Van Aartsen ontvangt jaarboek buitenlandse politiek '
Lees ook