expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

Min BZ: Antwoord Van Aartsen op brief De Graaf

Antwoord van Aartsen op brief De Graaf

Minister Van Aartsen zal nimmer accepteren dat een ambtenaar publiekelijk een oordeel uitspreekt over vorlksvertegenwoordigers. Maar Van Aartsen vraagt zich in antwoord op een brief van D66-fractieleider De Graaf af, wat De Graaf op de gedachte bracht te menen dat de opmerking van de woordvoerder van Buitenlandse Zaken op Kamerleden sloeg. Van Aartsen: 'Mijn woordvoerder heeft in het algemeen willen waarschuwen voor al te heftige standpunten die sommige commentatoren innemen zonder kennis te nemen, of te hebben kunnen nemen van alle omstandigheden en zonder alle consequenties af te wegen of te hebben kunnen afwegen'.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Voor nadere informatie: Directie Voorlichting en Communicatie, tel. 070-3484187.

10 sep 99 13:09

Deel: ' Van Aartsen over brief De Graaf uitspraken ambtenaren '
Lees ook