Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Uitspraken Minister van Aartsen

Datum: 20 juli 1999

Nummer : 067/99


19-7-99, NOS, Radio 1, Met het oog op morgen.

VERGADERING VAN MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN TE BRUSSEL

PLAN NEDERLAND-GRIEKENLAND TEGEN MILOSEVIC

VERSLAGGEVER:

Meneer Van Aartsen hoe is uw plan vandaag door uw collega's ontvangen?

VAN AARTSEN:

Ronduit positief. Dat ging eigenlijk heel makkelijk door de Algemene Raad. Ik had ook voordien de nodige contacten gehad. Ik wist wel ongeveer net als mijn Griekse ambtgenoot dat de Algemene Raad vrij positief zou staan tegenover dit initiatief.

VERSLAGGEVER:

Het initiatief heet 'democratie voor energie'. Gaat het alleen om brandstof?

VAN AARTSEN:

Inderdaad dat is belangrijk maar het gaat ook om electriciteit, aardolie, het kan om diesel gaan. Bijvoorbeeld in Kosovo hebben de boeren die hun oogst nog willen binnenhalen straks ook diesel voor hun tractoren nodig. Nu kunnen ze daaraan niet komen. Ik denk dat het goed is de boeren in Kosovo te helpen. Hetzelfde geldt voor een land als Montenegro, er is dringend behoefte aan olievoorzieningen. Via ons initiatief kan Kosovo, kan Montenegro, maar kunnen ook steden in Joegoslavië die zich verzetten, want dat is de kern van het verhaal, verzetten tegen de politiek van Milosevic, op onze steun gaan rekenen.

VERSLAGGEVER:

Daar begrijp ik eigenlijk niks van want volgens het plan krijgen dus inderdaad gemeenten die vóór democratie kiezen wel hulp maar hoe kan je nu, laten we een stad nemen, Novi Sad. Hoe werkt dat dan in de praktijk?

VAN AARTSEN:

Wij hebben -Papandreou en ik- in de afgelopen periode ook om praktische oplossingen te vinden nogal wat contacten gehad op de Balkan. Er zijn nogal wat landen op de Balkan die daar ook ideeën over hebben. Hetzelfde geldt voor de vraag welke gemeentes steun je nu zodat je wel die mensen steun verleent en niet de zakken van president Milosevic vult. Welnu dat zijn een paar lastige uitvoeringsvragen, daar zal de Europese Commissie nu in de komende anderhalve maand over nadenken, met voorstellen komen, en zoals onze commissaris Van den Broek zei met verbeeldingskracht -en dat sprak mij zeer aan- met verbeeldingskracht aan werken.

VERSLAGGEVER:

Maar zéér lastig uitvoerbaar. U geeft het al aan want juist Milosevic of zijn aanhangers kunnen er toch misbruik van maken, zich beter voordoen dan ze zijn?

VAN AARTSEN:

Ja, maar dat kunnen we denk ik wel voorkomen. Nogmaals dat is niet eenvoudig maar daar kun je toch met wat praktische oplossingen, ik weet ook dat de Verenigde Staten daar ideeën over hebben, als u het niet erg vindt zou ik het daar nu niet al te openlijk over willen spreken. Wij hebben de gedachten aan de Commissie aangereikt, zullen ook nog ideeën aan de Commissie aanreiken. De Commissie gaat nu aan de slag zodat de Algemene Raad hopenlijk begin september als het nog nodig is, concrete besluiten kan nemen.

VERSLAGGEVER:

Mag ik u dan nog wel vragen wie dan zeg maar ter plekke moet beoordelen of een gemeente voldoet aan uw eisen?

VAN AARTSEN:

We hebben een lijst van gemeenten waarvan we zeker weten dat ze uiteindelijk van democratisch gehalte zijn. Dat wil zeggen dat ze een ander Servië willen. Daar gaat het om. Wij willen nogmaals niet dat Joegoslavië geheel wordt geholpen maar dat je nu werkelijk steun geeft aan de democratische krachten in Servië. Het is wat dat betreft, gebruik je het sanctiewapen wat we als Europese Commissie in gang hebben gezet, slimmer.

VERSLAGGEVER:

Maar is het humanitair te verantwoorden om hulp voor wederopbouw te koppelen aan een politiek doel?

VAN AARTSEN:

Nee, nee, dit staat allemaal los van humanitaire hulp. Humanitaire hulp geven we aan de hele regio, ook aan heel Servië. Dat staat in dit kader buiten kijf. Dat staat ook in het initiatief van Papandreou en van mij, dit hele voorstel komt bovenop de humanitaire hulp die we Servië zullen geven. Dus die verwarring, want u heeft geheel gelijk, humanitaire hulp mag nooit politiek geïndiceerd zijn.

VERSLAGGEVER:

U heeft het wel over energie, olie om te stoken, te rijden, warmte, daar kan je toch ook niet zonder?

VAN AARTSEN:

Nee, maar goed, dit is een soort extra zetje, extra hulp die we willen geven aan díe krachten, mensen, organisaties die strijden met ons, zou ik haast willen zeggen, mét de Europese Unie om een democratisch Servië dichterbij te brengen.

VERSLAGGEVER:

Het is prachtig maar het is wel heel ambiteus, meneer Van Aartsen.

VAN AARTSEN:

Ja, maar soms mag dat wel en bovendien waarom zou buitenlandse politiek ook niet met ambities mogen werken. Ik ben daar heel erg vóór.

VERSLAGGEVER:

Dan nog even de Amerikanen, u liet het eventjes vallen. Hoe kunnen die nog steunen, helpen, want steun moet komen van de Europese Unie. De wederopbouw moet uit het geld komen. Wat doen de Amerikanen in dit verhaal?

VAN AARTSEN:

Dit is Europese Unie politiek,want de sancties zijn ook afgekondigd door de Europese Unie. Wij kunnen ook alleen besluiten om die sancties op de heffen. Ik denk overigens dat het goed is geweest dat de Algemene Raad vandaag niet is overgegaan tot het opheffen van sancties, niet heeft besloten tot het opheffen van de luchtvaartboycot. Niet heeft besloten tot het opheffen van de sportboycot omdat dat in de richting van Milosevic nou precies het verkeerde signaal zou zijn,terwijl vele demonstranten in Servië tégen hem de staat op gaan. Maar de Amerikanen zijn uiteraard in dit plan en deze ideeën van, kan ik nu zeggen,van de Europese Unie als geheel, zeer geïnteresseerd.

VERSLAGGEVER:

De tijd gaat natuurlijk dringen want wat nû als Milosevic niet voor de winterperiode weg is?

VAN AARTSEN:

Daarom hebben Papandreou en ik er ook zo op aangedrongen, om nû deze discussie te hebben, dan kan de Commissie denken aan een goede uitwerking ervan zodat we vóórdat de winter op de Balkan invalt, dit systeem in werking zouden kunnen hebben.

Dat hoeft natuurlijk niet wanneer voordien president Milosevic van het politieke toneel zou zijn verdwenen.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, AB)

Deel: ' Van Aartsen over plan Nederland-Griekenland tegen Milosevic '
Lees ook