Ministerie van Buitenlandse Zaken


Uitspraak van de Minister van Ministerie van Buitenlandse Zaken 31-03-1999

MINISTER VAN AARTSEN TEGEN MOGELIJKE AFSCHEIDING KOSOVO VAN JOEGOSLAVIË

Bericht van Ministerie van Ministerie van Buitenlandse Zaken

KOSOVOCRISIS

MINISTER VAN AARTSEN TEGEN MOGELIJKE AFSCHEIDING KOSOVO VAN JOEGOSLAVIË

VAN GALEN:

De Amerikaanse regering heeft er gisteren op gehint dat Kosovo wellicht afgescheiden moet worden van de republiek Joegoslavië.

VAN AARTSEN:

Naar mijn oordeel is dat niet de weg die we moeten gaan. Dat heeft de Nederlandse regering ook immer uitgedragen. De gedachte van Rambouillet, Parijs, is ook dat Kosovo onderdeel blijft van de federale republiek Joegoslavië.

VAN GALEN:

Een autonome status krijgt?

VAN AARTSEN:

Ja, zeker, in verregaande mate. Net zo goed als Montenegro een aparte positie heeft binnen de federale republiek Joegoslavië. Ik denk niet dat we aan het uiteenrafelen van al die verbanden op de Balkan zouden moeten meewerken. Want dan is het einde ook zoek. Dat kan uiteindelijk weer een verdergaande destabilisatie op de Balkan teweegbrengen. Staatsverbanden moet je volgens mij zoveel mogelijk overeind houden.

VAN GALEN:

Heeft u gezien wat uw collega, ambtgenoot Ivanov heeft gezegd: dat de Navo voorbereidingen zou treffen voor een grondoorlog, omdat inderdaad die afsplitsing _ zie ook de VS- toch een doel is, misschien een geheim doel?

VAN AARTSEN:

Waar de heer Ivanov dat vandaan haalt, weet ik niet.

VAN GALEN:

Hij zegt dat hij goede informatie heeft.

VAN AARTSEN:

Misschien toch niet. Want er waren twee mogelijkheden na maanden onderhandelen metMilosevic: een luchtcampagne of grondtroepen. De keuze is gemaakt om de luchtmacht in te zetten en dat geïntensiveerd voor de komende dagen zal worden voortgezet. De grondtroepen zijn niet aan de orde. Dat weet Ivanov heel goed. Dus hij zal wel andere bedoelingen hebben om dit wereldkundig te maken.

VAN GALEN:

Welke bedoelingen?

VAN AARTSEN:

Geen idee. De heer Ivanov is een heel verstandig man. Net zo goed als de gang van Primakov naar Belgrado uitstekend is geweest. De Russische Federatie hebben we nodig. Wat we niet moeten doen is onder elkaar met desinformatie werken. Dat helpt niet. (%) In wezen is het van belang dat naar de Russische Federatie in ieder geval het beeld overkomt dat er niet een soort grondoorlog wordt voorbereid. Ik kan mij voorstellen _ ik heb dat gisteren ook in de pers en dacht ook in de Kamer _ gezegd dat het werken met grondtroepen voor de Russische Federatie echt uitgesloten is. De Russische Federatie zullen we nodig hebben voor vree op de Balkan in het volgende millennium.

(letterlijke tekst, fragment, ongecorrigeerd, MR)

© 1998 minbuza@minbuza.nl

Deel: ' Van Aartsen tegen afscheiding Kosovo van Joegoslavie '
Lees ook