Ministerie van Buitenlandse Zaken


Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Uitspraken Minister van Aartsen

Datum: 14 juli 1999

Nummer : 065/99


14-7-99, NOS, Ochtendjournaal, R.1, 07.07 uur

KOSOVO

MINISTER VAN AARTSEN WIL DAT GELE RIJDERS IN ORAHOVAC BLIJVEN

VERSLAGGEVER:

Jackson legt het probleem bij de NAVO-hoofdsteden. Vorige week zei minister De Grave van defensie nog dat Nederland, zij het met tegenzin, wel wilde vertrekken uit Orahovac, maar door de demonstraties is de Nederlandse regering op andere gedachten gekomen. Van Aartsen wil dat Nederland blijft.

VAN AARTSEN:

Mijn inzet is _ dat was ook wat ik generaal Jackson heb gezegd _ dat we er van uit zouden moeten gaan dat de Nederlanders in Orahovac blijven. Dan zal er dus voor de Russen, conform de afspraken in Helsinki en gegeven de situatie die zich nu voordoet, een andere oplossing moeten worden gevonden. Waarom zouden de Nederlanders in dezen moeten wijken en ik denk dat wij hier toch wel een duidelijk geluid moeten laten horen. Daar is ruimte voor, zowel inhoudelijk als qua tijd en dat moeten we, denk ik, in de komende dagen gaan doen.

VERSLAGGEVER:

Vorige week was minister De Grave hier in Kosovo op bezoek en die zei 'het zou jammer zijn, maar als het moet, dan moet het en dan gaat Nederland weg'.

VAN AARTSEN:

Nee, het geluid van De Grave en van mij is, denk ik, precies hetzelfde. De Grave heeft duidelijk gemaakt _ en dat vind ik ook, ik ben de minister geweest die zich nog al druk heeft gemaakt over de Russische positie in de afgelopen maanden. De Russen moeten, zoals dat zo deftig in Buitenlandse Zaken-termen heet, présence hier in Kosovo hebben, die zullen ze ook krijgen. Daar moet ruimte voor worden gemaakt. Maar ik vind niet dat Nederland zich in de positie moet stellen, om dan te zeggen 'nu, ja, goed, wij willen nu wel als eerste wijken', zeker ook gegeven de argumenten, die er ook sinds vorige week bij zijn gekomen: de duidelijke wens die er leeft in en om Orahovac, niet alleen overigens van Albanische Kosovaren, maar ook van de Serven, van 'Nederlanders blijf daar nou maar'.

VERSLAGGEVER:

Jackson heeft het heel duidelijk op het bordje van de politiek gelegd en gezegd 'ik ga erniet over, de politiek moet beslissen', maar hij zei wel 'er moet misschien wel samengewerkt worden'. Is dat dan misschien een idee, dat de Nederlanders kunnen blijven en daar samen met de Russen aan het werk gaan?

VAN AARTSEN:

In de Duits-Nederlandse sector is al sprake van samenwerking, want de Turken zijn er ook, Bulgaren zullen er mogelijk ook nog komen en de Russen zouden sowieso met KFOR samenwerken. Dus samenwerken met de Russen is het probleem ook helemaal niet. De vraag is of het nu ook politiek verstandig is, ziende naar de problemen hier in Kosovo, dat Nederland nu zomaar zou wijken uit Orahovac. In ieder geval is er zowel inhoudelijk als qua tijd ruimte om daar nog eens goed naar te kijken. Garanderen kan ik niets, dat kan minister De Grave ook niet, maar ik vind dat de inzet hier wel duidelijk moet zijn.

(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, HJ)

Deel: ' Van Aartsen wil dat Gele Rijders in Orahovac blijven '
Lees ook