TROS/2Vandaag Aan: nieuws- en mediaredacties
Datum: 2 oktober 2002

Van Agt betrokken bij totstandkoming gijzelingsdrama

Justitie onderzocht rol Van Agt bij gijzeldrama in Scheveningen

Het Ministerie van Justitie heeft na het gijzelingsdrama in de Scheveningse gevangenis een intern onderzoek laten doen naar de relatie tussen een wapensmokkelende monnik en minister Van Agt. Dat blijkt uit een reportage in het actualiteitenprogramma 2Vandaag. De monnik smokkelde de wapens de Scheveningse gevangenis binnen waarmee in oktober 1974 een kerkkoor en een aantal gevangenbewaarders werden gegijzeld. De monnik was een goede kennis van minister Van Agt. De monnik, die regelmatig gedetineerden bezocht, was twee jaar daarvoor de toegang tot deze gevangenen ontzegd omdat er een vermoeden bestond dat hij een wapen de gevangenis van Breda had binnengesmokkeld. De monnik heeft zich hierover beklaagd bij minister van justitie Van Agt. Deze nam vervolgens contact op met de hoofdaalmoezenier over de situatie en vroeg hem 'er een mouw aan te passen'. Korte tijd hierna werd de gevangenisdirectie gebeld door een onbekend gebleven justiteambtenaar met het verzoek de monnik een nieuwe kans te geven. Niet lang daarna kreeg de monnik weer toegang tot de gevangenen. Uit het onderzoek, dat nooit openbaar is gemaakt, blijkt dat Van Agt al op de hoogte was van de verdenking tegen de monnik toen hij voor hem navraag liet doen. In het onderzoek staat namelijk dat de minister aan de hoofdaalmoezenier heeft gevraagd te onderzoeken wat er waar was van dit vermoeden. Van Agt ontkent nu dat hij destijds ook maar enig idee had van de verdenking van wapensmokkel: "Ik had natuurlijk niet het flauwste vermoeden van wat er eigenlijk aan de hand zou kunnen zijn, en naar later bleek, ook aan de hand was."

Van Agt van Justitie geeft in 2Vandaag nu voor het eerst toe dat zijn bemoeienis ertoe geleid kan hebben dat de van wapensmokkel verdachte monnik opnieuw toegang kreeg tot gevangenen. "Dat kun je niet uitsluiten. Ja, dat kan. Als er gebeld is door iemand met de suggestie: 'de minister weet er ook van', of: 'de minister bemoeit zich er al mee'. Ja, dan kan dat." Van Agt heeft daardoor mogelijk een rol gespeeld bij het ontstaan van de gijzeling, die hij als minister van justitie zelf weer moest oplossen. 2Vandaag, woensdag 2 oktober. Meer informatie: Geertjan Lassche (06)21895443

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Agt betrokken bij totstandkoming gijzelingsdrama '
Lees ook