Ministerie van Buitenlandse Zaken

Van Ardenne bepleit PUM-formule voor Vredesopbouw

Buitenlandse Zaken is bereid de komende tijd samen met onder meer het ministerie van Defensie de mogelijkheden te bekijken hoe mensen met militaire, bestuurlijke en politie-expertise en ervaring kunnen worden ingezet op de diverse terreinen van vredesopbouw en goed bestuur. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om via de gewone kanalen hiervoor mensen te krijgen. Een van de mogelijkheden is een constructie, vergelijkbaar met het Programma Uitzendinging Managers, zoals dat in de samenwerking tussen Buitenlandse Zaken en het bedrijfsleven bestaat. De uit te zenden mensen kunnen een rol spelen in landen met een oorlog achter de rug, waar stabiliteit een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling is, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan of Sudan en het Grote Merengebied.

Staatssecretaris van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) kondigde dit initiatief donderdag aan tijdens een symposium ter gelegenheid van de uitzending van de honderste reservist naar Bosnie in het kader van IDEA (Integrated Development of Entrepeneurial Activities), een samenwerkingsverband van Defensie en bedrijfsleven. De reservisten vormen de civiele tak van de vredesmissie in Bosnie en houden zich bezig met het herstel van in de oorlog kapot geschoten scholen, bruggen e.d. in samenwerking met de lokale bevolking. "Economische adviseurs met een groene baret op", aldus de staatssecretaris.

De beide departmenten zullen meer gebruik maken van elkaars deskundigheid en samen gaan werken aan een beleidskader om tot een optimale synergie te kunnen komen. "De ambassades in onze partnerlanden hebben de afgelopen maanden een analyse gemaakt van de knelpunten die ondernemers tegenkomen in een land. En hoe we ondernemers kunnen helpen die hindernissen te overwinnen," aldus Van Ardenne. Met het oog op de behoefte aan vrouwelijke moslimondernemers in Bosnie zal ook een beroep worden gedaan op vrouwelijke deskundigen in Nederland die geen reservist zijn geweest.

"IDEA is in Bosnie in feite rijkelijk laat van de grond gekomen. Het is daarom goed in toekomstige situaties eerder uit de startblokken te komen. Bijvoorbeeld in Afghanistan. Daar gaan we een verkenning uitvoeren in samenwerking met Defensie en IDEA naar de mogelijkheden daar. Zodat we die eerder in beeld hebben. Zowel voor 'force protection' als voor aanzetten tot wederopbouw", aldus de staatssecretaris. Zij acht een speciale constructie voor een dergelijk uitzendingspogramma nodig, omdat via de gewone kanalen moeilijk geschikte mensen zijn te recruteren en omdat de reguliere vredestaken veel beslag leggen op de beschikbare capaciteit bij Defensie.

Deel: ' Van Ardenne bepleit PUM-formule voor vredesopbouw '
Lees ook