Ministerie van Buitenlandse Zaken


https://www.minbuza.nl

MIN BZ: Van Ardenne bepleit voortzetting VS-steun aan VN-fonds

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
23 juli 2002
Persbericht
nr. 206/02

Van Ardenne bepleit heroverweging VS-besluit tot stopzetting steun aan bevolkingsfonds

Met bezorgdheid heeft staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne dinsdag kennis genomen van het bericht uit Washington dat de Verenigde Staten geen geld meer zullen geven aan het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Nederland zal een en ander onder de aandacht van de Amerikaanse regering brengen en verzoeken het besluit te heroverwegen.

Het VN-Bevolkingsfonds speelt een belangrijke rol op het gebied van de zogenoemde reproductieve gezondsheidszorg, een breed scala aan elementaire zorg voor vrouwen en kinderen op het gebied van gezins- en geboorteplanning. Vrije toegang tot veilige en effectieve geboorteregeling is een basisvoorwaarde voor de gezondheid van vrouwen en kinderen. Ook mannen worden aangesproken op hun gedrag. In de Millennium Verklaring van de Verenigde Naties is het streven vastgelegd om in de periode tussen nu en 2015 het aantal gevallen van moedersterfte met driekwart terug te brengen, de sterfte van kinderen onder de vijf jaar met tweederde te verminderen en de verspreiding van HIV/Aids tot staan te brengen.

Nederland, dat 6 procent van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking aan deze vorm van zorg besteedt, heeft geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van het werk van UNFPA, zo meent Van Ardenne. De beschuldigingen tegen UNFPA zijn meer malen onderzocht.. Een onafhankelijke missie die op verzoek van Unfpa de beschuldigingen in China heeft onderzoek (onder leiding van de Nederlandse oud top-diplomaat Biegman) en een missie van Britse christelijke parlementsleden naar China vonden eerder dit jaar geen bewijs voor de aantijgingen tegen het VN-fonds. Recent heeft een VS-missie China bezocht; het rapport is tot dusver niet openbaar gemaakt.

UNFPA kampt al enige jaren met dalende inkomsten. Dat heeft niet alleen te maken met de hoge koers van de dollar tegenover die van de valuta van een aantal donorlanden, ook de bijdragen van donoren vallen tegen. Een aantal potentieel grote donoren levert een geringe bijdrage of heeft zijn bijdrage verminderd. Staatssecretaris Van Ardenne vreest dat van een verdere daling van de bijdrage en het wegvallen van de speciale zorgprogramma's de gezondheid van talloze vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden in gevaar zal brengen en dat het aantal (onveilige) abortussen daardoor juist zal toenemen.

Het budget van Unfpa bedraagt jaarlijks circa 350 miljoen dollar. Dit jaar dreigt een daling naar US$ 305 miljoen. Nederland is de grootste contribuant van UNFPA. Anderhalf jaar geleden, toen de uitvoering van het programma voor Reproductieve Zorg dreigde te stranden, droeg Nederland ruim Euro 45 miljoen extra bij voor de verstrekking van anticonceptiemiddelen.
In 2002 bedroeg de vaste Nederlandse bijdrage Euro 58,5 miljoen; in maart van dit jaar werd daar bovenop nog eens Euro 2 miljoen beschikbaar gesteld.

Deel: ' Van Ardenne bepleit voortzetting VS-steun aan VN-fonds '
Lees ook