Ministerie van Buitenlandse Zaken


https://www.minbuza.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persbericht
6 maart 2003

Wereldvrouwendag:
Van Ardenne op de bres voor reproductieve en seksuele rechten van vrouwen

Staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne gaat vrijdag 7 maart a.s. met de in Nederland geaccrediteerde ambassadeurs spreken over de kwetsbare positie van vrouwen en reproductieve rechten in de wereld. Dit t.g.v. de viering van internationale Wereldvrouwendag op 8 maart.
De staatssecretaris zal bij de ambassadeurs het belang van reproductieve rechten onderstrepen en hen vragen om de handen in een te slaan om de gemaakte afspraken van de Bevolkingsconferentie in Cairo in 1994 na te komen. Alleen dan kunnen de Millenium Ontwikkelingsdoelstellingen worden bereikt om in 2015 de armoede in de wereld gehalveerd te hebben en moedersterfte met drie kwart terug te brengen.
Reproductieve rechten betreffen het recht op seksuele gezondheid zoals toegang tot gezondheidszorg voor moeder en kind, toegang tot voorbehoedsmiddelen, zeggenschap over je eigen lichaam, recht op veilig moederschap en het recht op seksuele voorlichting en condooms. Erkenning van deze rechten betekent minder armoede doordat de bevolkingsgroei minder explosief toe zal nemen, er minder HIV/aids slachtoffers zullen zijn en minder moeders en kinderen zullen sterven.
Nederland besteedt ruim 5 procent van zijn ontwikkelingsbudget aan reproductieve zorg. Veel donoren blijven echter ver achter bij de in Cairo gemaakte toezegging van 4 procent van hun hulpbudget. De uitvoering van het Cairo-programma gaat daardoor te langzaam. Daarbij bestaat er internationaal een groeiende lobby tegen erkenning van reproductieve rechten hetgeen de gezondheid van vrouwen en kinderen ondermijnt.
Nederland maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Dit vormt de aanleiding om in 2004, 10 jaar na de Cairo-conferentie, samen met het VN Bevolkingsfonds (UNFPA) in Nederland een internationale bijeenkomst te organiseren. Doel van deze bijeenkomst is om internationaal hernieuwde aandacht te vragen voor de erkenning van reproductieve rechten en een snellere uitvoering van de Cairo-agenda te bewerkstelligen.

Achtergrond:
Op de bevolkingsconferentie in Cairo in 1994 is een nieuw fundament gelegd onder gezondheids- en bevolkingsbeleid gericht op het verstrekken van basisvoorzieningen, voorlichting en keuzevrijheid. Vrouwen en jongeren zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Een zwangere vrouw in een ontwikkelingsland loopt een 600 keer grotere kans te overlijden dan een zwangere vrouw in een Westers land. Basisvoorzieningen voor seksuele en reproductieve gezondheid zijn belangrijker dan ooit nu de HIV/aids epidemie steeds grotere gaten slaat in veel ontwikkelingslanden.
Twee jaar geleden heeft Nederland samen met het VK het door geldnood geplaagde UNFPA 76 miljoen dollar extra gegeven voor de aanschaf en verspreiding van voorbehoedsmiddelen. Hierdoor zijn 27 miljoen ongewenste zwangerschappen voorkomen, waardoor de vraag naar abortus in de wereld met 11 miljoen verminderde.
Uitvoering van het actieprogramma van Cairo wordt door Nederland dan ook gezien als een van de meest effectieve investeringen voor duurzame ontwikkeling.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lucille Merks van het ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Voorlichting en Communicatie, 070 - 348 6576 of 06 531 04408.

06 mrt 03 12:56

Deel: ' Van Ardenne op bres voor reproductieve en seksuele rechten van vrouwen '
Lees ook