CDA

Van Ardenne: Volg de Europese agenda voor toelating van biociden

De EU heeft een werkprogramma van tien jaar voorzien om alle stoffen met biocidewerking die op de EU-markt zijn te beoordelen volgens Europese criteria. Nederland heeft ervoor gekozen om vooruitlopend op de EU-agenda alle zogenaamde A-stoffen te beoordelen volgens Europese criteria. Dat betekent dat Nederland nu enkele stoffen verbiedt die elders in Europa nog wel worden toegelaten. De uitvoeringsrichtlijnen voor deze stoffen moeten immers nog grotendeels worden vastgesteld. Er zijn ook andere problemen. De eisen voor het aanleveren van complete dossiers voor toelating zijn aanzienlijk strenger dan voorheen. Meestal is aanvullend onderzoek nodig dat jarenlang duurt: langer dan de resterende toelatingstermijn. Daardoor komt de toelating in veel gevallen in het geding, aldus Tweede Kamerlid Agnes van Ardenne-van der Hoeven in haar bijdrage aan het plenair debat over de Wet implementatie Biocidenrichtlijn, 25 september jl..

Agnes van Ardenne: "Nederland loopt met dit toelatingsbeleid voor de Europese muziek uit. Het toelatingsbeleid voor biociden, evenals voor gewasbeschermingsmiddelen dreigt daardoor vast te lopen. Fabrikanten dienen in Nederland bij het CTB (Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen geen aanvragen voor toelating of verlenging in, maar gaan meteen naar Brussel. In de praktijk betekent dit dat in Nederland alle biociden worden uitgefaseerd, terwijl in Brussel in de loop der tijd dezelfde biociden na beoordeling - overigens door hetzelfde CTB in opdracht van Brussel - weer worden toegelaten."

Van Ardenne heeft namens de CDA-fractie een amendement ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om voor toelating van alle biociden (en later ook gewasbeschermingsmiddelen) de Europese agenda te volgen.

"De voordelen hiervan zijn:

- Nederlands toelatingsbeleid spoort met Europese beoordeling en toelating;
- Telkens weer opduikende discussie over individuele stoffen wordt voorkomen;

- In Nederland worden alleen nog maar stoffen toegepast die Europees verdedigd worden;

- Voorkomen wordt dat in Nederland stoffen verboden worden die later in Europees verband worden toegelaten en door Nederland vervolgens ook weer toegelaten worden;

- Nederlands toelatingsbeleid wordt weer geloofwaardig", aldus Agnes van Ardenne-van der Hoeven.

De hele bijdrage inclusief de tekst van het amendement kunt u downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoontje te klikken.

Deel: ' Van Ardenne Volg agenda voor toelating van biociden '
Lees ook