Socialistische Partij

Van Bommel woest over inval en inbeslagname SP-materiaal

11-10-2002 * Harry van Bommel heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de inval donderdag bij het Autonoom Centrum in Amsterdam. Het activisten-bolwerk kreeg bezoek van agenten die zich weigerden te legitimeren, geen huiszoekingsbevel hadden en actiemateriaal in beslag namen, waaronder promotiemateriaal van de SP voor een openbaar debat in De Rode Hoed.

De SP wil van de minister van Justitie weten op grond waarvan tot binnentreding door de Amsterdamse politie is overgegaan en waarom het materiaal, in het bijzonder de SP affiches, in beslag zijn genomen. De affiches kondigden een openbaar debat over de dreigende oorlog tegen Irak aan met Harry van Bommel, Rob de Wijk en generaal b.d. Van Vuren in de Rode Hoed.

De partij wil tevens weten of er inderdaad geen huiszoekingsbevel of toestemming van de huurder was en waarom de agenten zonder toestemming binnendrongen en zich weigerden te legitimeren. De SP stelt dat hier sprake is van ongeoorloofde huisvredebreuk en vraagt zich af of de minister deze opvatting deelt en de inbeslagname in strijd met de vrijheid van meningsuiting acht.

Van Bommel is woest over de gang van zaken: "Het is toch bizar dat een uitnodiging voor een openbaar debat met gerenommeerde sprekers in beslag wordt genomen, zonder dat daar enige aanleiding voor is en zonder opgave van reden. Mijn huis en onze werkruimte op het Binnenhof liggen vol met deze materialen. Ik daag de politie uit om ook bij mij thuis en op het Binnenhof een inval te doen."

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Bommel (SP) woest over inval en inbeslagname SP-materiaal '
Lees ook