Centraal Bureau voor Genealogie

Afscheid van J.G.J. van Booma - 03.09.2001

Op dinsdag 4 september neemt het Centraal Bureau voor Genealogie afscheid van de heer J.G.J. van Booma, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De heer Van Booma is ruim vijfentwintig jaren aan het CBG verbonden geweest, als hoofd van de afdeling Onderzoek en Inlichtingen. Tevoren was hij werkzaam in het onderwijs en vervolgens van 1967 tot 1976 adjunct-archivaris van de Nederlandse Hervormde kerk.

Behalve een aantal kleinere bijdragen in diverse genealogische tijdschriften, publiceerde hij enkele artikelen in het Jaarboek, zoals over 'Het wegen van dopelingen, andere kinderen en volwassenen in onze kerkgebouwen, voor de Reformatie' (1986) en 'Bronnen voor genealogisch onderzoek naar leden van de Nederlandse, calvinistische vluchtelingengemeenten uit de tweede helft van de zestiende eeuw, met name die aan de Nederrijn' (1990).

Daarnaast vervaardigde hij met W. Wijnaendts van Resandt de tweede uitgave van het Repertorium DTB (1980) en schreef twee handleidingen in de CB(G)-reeks: Genealogisch onderzoek in Duitsland (1987) en Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland (1994).

Buiten zijn werkzaamheden voor het CBG schreef de heer Van Booma bovendien een aantal kerkhistorische artikelen en boeken. Ook was hij jarenlang bestuurslid van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.

Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt op dinsdag 4 september een symposium gehouden in het Auditorium van het Algemeen Rijksarchief. In drie lezingen wordt daar aandacht gegeven aan laat-middeleeuwse en zestiende-eeuwse bronnen. Aansluitend is er een afscheidsreceptie.

Deel: ' Van Booma vertrekt bij Centraal Bureau voor Genealogie '
Lees ook