Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister Van Boxtel: alle gemeenten binnen twee jaar op Internet

Een persbericht bij het onderwerp Grotestedenbeleid.
27 maart 2000
Alle gemeenten moeten binnen twee jaar op Internet staan. Door de informatierevolutie en de opmars van e-commerce zullen burgers binnenkort andere eisen stellen aan de overheid. Het is de taak van de overheid hierop in te spelen. Daarbij moet ook de overheid optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Om overheden te stimuleren op Internet te gaan, zal de minister f 4 miljoen vrij maken. Dit komt bovenop de ruim f 6 miljoen die Van Boxtel eerder al beschikbaar stelde.
Dit zal minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid betogen tijdens de installatie van de Commissie 'ICT en de stad' op maandag 27 maart. De Commissie, die wordt voorgezeten door Schiphol-directeur drs. G.J. Cerfontaine, heeft als opdracht de gevolgen van ICT voor de ontwikkeling van de steden in kaart te brengen. Het gaat daarbij dan om de vraag hoe steden - ook in internationaal perspectief - in de nabije toekomst om moeten gaan met nieuwe opgaven die de ICT met zich meebrengt. In de Commissie hebben verder zitting:


* de heer drs. W.J. Deetman (burgemeester Den Haag)
* mevrouw P.C. Krikke (wethouder Amsterdam)

* mevrouw H. Lindhout-Das (wethouder Eindhoven)
* de heer prof.dr. L. van den Berg (Erasmus Universiteit Rotterdam/directeur Euricur)

* de heer prof.dr. W.T.M. Molle (directeur Nederlands Economisch Instituut BV/Rotterdam)

* de heer H. Zwarts (algemeen directeur Randstad Holding BV/Amsterdam)

* de heer drs. R.W.P. Reibestein (managing partner Mckinsey and Company/Amsterdam)

* de heer dr. W.J. de Ridder (directeur Stichting Maatschappij en Onderneming/Den Haag)

Deel: ' Van Boxtel alle gemeenten binnen twee jaar op Internet '
Lees ook