Gemeente Zaanstad


Millennium
Van Boxtel en Timmer bezoeken Zaanstad

Minister Roger van Boxtel, verantwoordelijk voor de millenniumproblematiek, en Jan Timmer, voorzitter van het Landelijk Millennium Platform, bezoeken op 21 januari de gemeente Zaanstad. Dit werkbezoek vindt plaats in het kader van de millenniumaanpak binnen gemeenten.

De gemeente Zaanstad is vertegenwoordigd in het Platform Millennium Overheid van de groep 100.000+ gemeenten. Daar wisselen gemeenten onder andere ervaringen uit met collega gemeenten. De werkbezoeken van minister van Boxtel en Timmer zijn een initiatief vanuit dit overleg en zijn gericht op, maatschappelijk gezien, kritische bedrijfsprocessen. Van Boxtel en Timmer willen in de praktijk een helder inzicht krijgen in de actuele stand van zaken en vaststellen wat er nog te doen valt.

Zaanstad, omringd en doorsneden door water, zal op de werkvloer de bediening van de bruggen en de sluizen presenteren. Burgemeester Ruud Vreeman en de wethouder voor Informatie en Automatisering, Rens Berkhout zullen namens het gemeentebestuur de delegatie ontvangen en rondleiden.

Zaanstad, 18 december 1998

Deel: ' Van Boxtel en Timmer bezoeken Zaanstad '
Lees ook