Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Van Boxtel installeert adviescommissie modernisering GBA

Een persbericht bij het onderwerp Persoonsgegevens en reisdocumenten.
9 maart 2000

Minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid heeft vandaag de adviescommissie modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) geïnstalleerd. Deze commissie moet advies uitbrengen over de gewenste positionering en inrichting van de GBA binnen de toekomstige
overheidsinformatievoorziening. Voorzitter van de adviescommissie is prof. mr. dr. I.Th. Snellen, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam.
De andere leden van de commissie zijn:


* prof. dr. J. van den Hoven, hoogleraar Filosofie van Informatie- en Communicatie-technologie, Erasmus Universiteit Rotterdam;
* de heer J.C.Th. van der Doef, oud-burgemeester van de gemeente Vlissingen;

* de heer F.O. Vijselaar, voormalig plv. directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
* de heer D.M. Westendorp, voormalig directeur van de Consumentenbond;

* de heer H. Bos, zelfstandig adviseur op het gebied van ICT implementatie binnen het openbaar bestuur.

De GBA is halverwege de jaren tachtig ontworpen en is sinds de invoering in 1994 uitgegroeid tot de belangrijkste bron van persoonsgegevens voor de (semi-) overheid. De snelle ontwikkelingen op het gebied van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) zijn nu aanleiding om het GBA-ontwerp tegen het licht te houden. Bovendien beïnvloedt de sterke groei van informatieverbindingen tussen de vele (semi-) overheidsorganisaties en de nog steeds toenemende behoefte aan authentieke (eenmalig vastgelegde, meervoudig te verstrekken) gegevens het gebruik van het GBA-stelsel.

De adviescommissie modernisering GBA zal - uiterlijk 30 september 2000
- advies uitbrengen over de vraag of en op welke punten het GBA-stelsel moet worden gemoderniseerd.

Relevante links:
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Deel: ' Van Boxtel installeert adviescommissie modernisering GBA '
Lees ook