Gemeente Haarlem

Evaluatie elf projecten Eenmalige Bijdrageregeling Stadseconomie Grote Stedenbeleid

Van Boxtel krijgt "De Afrekening"

Burgemeester mr. J.J.H. Pop van Haarlem heeft maandag 1 maart "De Afrekening" aangeboden aan de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid, de heer R.H.L.M. van Boxtel. De burgemeester deed dit bij de afsluiting van het werkbezoek van Van Boxtel aan Haarlem. De Afrekening is de evaluatie van elf projecten die zijn uitgevoerd met geld van de Eenmalige Bijdrageregeling Stadseconomie Grote Stedenbeleid. Dit budget van 1,9 miljoen gulden werd Haarlem toegezegd door de toenmalige Staatssecretaris voor Grote Stedenbeleid, de heer mr. J. Kohnstamm, bij zijn werkbezoek aan Haarlem in november 1996 bij het begin van het Grote Stedenbeleid in Haarlem. De gemeente had drie ondernemende Haarlemmers gevraagd om projecten te inventariseren die konden bijdragen aan de werkgelegenheid en de versterking van de centrumfunctie van Haarlem. Dit werd de Schat van de Spaarnestad.

Resultaten nu: 90 banen en tweemaal zoveel geld

Tussen januari 1997 en juli 1998 zijn 90 arbeidsplaatsen gerealiseerd. De verwachting is dat dit nog stijgt met ongeveer 100 banen. Elke geïnvesteerde gulden is ruimschoots verdubbeld dankzij investeringen van marktpartijen, fondsen en overheden. ¦ 1,9 miljoen heeft geleid tot een investering van ¦ 4,1 miljoen. Deze initiatieven betekenen ook op termijn een stimulans voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Haarlem. Slechts drie van de uiteindelijk elf projecten verliepen minder voorspoedig, maar hadden wel een groot leereffect. Dankzij de opgedane ervaringen heeft de gemeente meer zicht gekregen op wanneer zij regisserend en coördinerend kan optreden en wanneer actieve sturing vereist is. Tevens is meer duidelijkheid ontstaan over de randvoorwaarden voor een succesvol partnerschap met marktpartijen.

De Schat van de Spaarnestad

Deze titel is sinds 1997 het synoniem voor het Grote Stedenbeleid van Haarlem, maar is begonnen met deze tien projecten, waaraan later een is toegevoegd:

1 Expositieruimte Nederlands Foto- en Grafisch Centrum

2 Nederlands Centrum voor Beeldverhaal

3 De Verenigde Spaarne Compagnie

4 Huurboom Haarlem

5 Tweede Cultureel leven voor EBH-complex

6 Cultuur en Werk

7 Spaarne Coaching Compagnie

8 International Group of Innovation Studies (IGIS)

9 Ondernemend Werven

10 Haarlem Digitale Regio

11 Fiets en voetveer over de Ringvaart

Deel: ' Van Boxtel krijgt "De Afrekening" '
Lees ook