Gemeente Leiden

X-Change van start

Van breakdance tot VJ

Jongeren stimuleren meer met kunst en cultuur bezig te zijn. Dat is waar het om draait bij het project X-Change. Op scholen en clubs starten daarom muziek- en dansprojecten, zodat jongeren kunnen kennismaken met elkaars cultuur en de culturele instellingen in de stad.

CULTUUR EN EDUCATIE - Breakdanceclubs in Leiden Noord. Ze ontstonden eigenlijk spontaan, als bijeffect rond de slotmanifestatie van het onderzoek vrijetijdsbesteding allochtone jongeren. Daar trad een voor de gelegenheid samengestelde club breakdancers op. Dat sloeg aan: er zijn nu drie clubs in Leiden Noord, die vol enthousiasme bezig zijn. In het najaar zullen zij een videoclip met een rapnummer maken samen met een van de bandjes die deelnemen aan het project 'Bandcoaching'. Ook staan er inmiddels uitwisselingen met andere steden op het programma.

Breakdancegroep Spinning Keys oefent iedere vrijdagavond in Sporthal De Zijl. Foto: Wim van Noort.

Allochtone meidendag

Het project X-Change wil zoveel mogelijk 'bloemen laten bloeien'. Projectleider Jacqueline Verstappen: 'Met workshops en andere activiteiten en natuurlijk met zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de culturele instellingen in de stad willen we allochtone en autochtone jongeren graag met cultuur bezig laten zijn.' Zo zullen er in 2002 diverse projecten plaatsvinden. In Bandcoaching krijgen beginnende bandjes extra begeleiding. Op het Bonaventura College en het Da Vinci College begeleiden docenten van de Streekmuziekschool Leiden leerlingen bij een aantal workshops. Het TamTam Festival krijgt extra ondersteuning. Daarnaast start eind van het jaar een DJ en VJ-project in het LVC.

Cultureel Centrum de X organiseert in oktober het festival 'La Femme Universale': een dag voor allochtone meiden met workshops op het gebied van muziek en dans, afgesloten met een spetterend eindfeest. Verstappen: 'We proberen jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om lekker met kunst en cultuur bezig te zijn.'

Meer informatie: mail naar sleutel@leiden.nl, onder vermelding van X-Change.

Deel: ' Van breakdance tot VJ in Leiden '




Lees ook