Van Dale


Wet Gelijke behandeling >
-PERSBERICHT-

Utrecht, 18 juli 2002

Uitspraak Commissie gelijke behandeling over neger en creool in Grote Van Dale

VAN DALE HANDELT NIET IN STRIJD MET WET GELIJKE BEHANDELING


Van Dale maakt geen onderscheid op grond van ras door het redigeren en uitgeven van woordenboeken waarin de woorden neger en creool zijn opgenomen. Dat is het oordeel van de Commissie gelijke behandeling naar aanleiding van een klacht die door de Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname was ingediend. De klacht betrof de in de Grote Van Dale opgenomen woorden neger en creool. De Stichting vindt deze woorden kwetsend en beledigend en verzocht Van Dale ze te schrappen. Maar de Commissie gelijke behandeling oordeelde dat Van Dale geen onderscheid maakt op grond van ras. "De functie van een woordenboek is niet meer dan het registreren van de betekenis van woorden in overeenstemming met het feitelijk woordgebruik", aldus de Commissie.

De Grote Van Dale beschrijft de Nederlandse woordenschat van de afgelopen 150 jaar. Van Dale registreert daartoe al sinds 1864 wat er in de Nederlandse taal gebeurt en legt dat op basis van objectieve criteria vast in het woordenboek. Het woord neger behoort tot de Nederlandse taal en hoort daarom thuis in de Grote Van Dale.

"Van Dale schrapt deze woorden niet omdat het woordenboek niet normatief is en niet aan taalpolitiek doet", aldus hoofdredacteur Ton den Boon. "Een woord of betekenis verdwijnt niet uit onze taal door het te schrappen uit de Grote Van Dale. Als de Stichting het gebruik van neger en creool wil veranderen, moet ze bij de gebruikers van de Nederlandse taal zijn. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze woorden ligt niet bij Van Dale."

Van Dale Lexicografie ontving eind december 2001 van de Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname het verzoek het woord neger en de samenstellingen daarmee te schrappen uit de Grote Van Dale. Later werd daaraan toegevoegd het verzoek om het woord creool te schrappen. Van Dale heeft op 3 januari jongstleden de Stichting schriftelijk laten weten niet op dit verzoek in te gaan. De Stichting heeft op 2 januari 2002 de Commissie gelijke behandeling gevraagd haar oordeel te geven over de vraag of Van Dale in dit verband handelt in strijd met de wetgeving gelijke behandeling. De Commissie heeft deze klacht in behandeling genomen. Daarom vond op 6 mei jongstleden een hoorzitting plaats. Hierbij werden zowel Van Dale Lexicografie als de Stichting Eer en Herstel Betalingen Slachtoffers van Slavernij in Suriname in de gelegenheid gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten. De Commissie heeft naar aanleiding daarvan nu de uitspraak gedaan dat Van Dale geen onderscheid maakt op grond van ras door het redigeren en uitgeven van woordenboeken waarin de woorden neger en creool zijn opgenomen.


-EINDE BERICHT-

Deel: ' Van Dale handelt niet in strijd met wet gelijke behandeling '
Lees ook