Persuitnodiging: Van Dam en Van Rijn nemen Pamflet in ontvangst op dakboerderij van zorginstelling Pennemes

Uitnodiging voor de pers

Woensdag 8 maart van 10.30 uur tot 12.30 uur

Zorginstelling Pennemes, Bloemgracht 95, 1502 WB Zaandam

Staatssecretarissen Van Dam (voedsel) en Van Rijn (zorg) bezoeken dakboerderij zorginstelling Pennemes, eten een gezonde duurzame maaltijd met bewoners en nemen Pamflet “Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!” in ontvangst.

Embargo tot 8 maart 2017 – 12 uur

Investeren in dakboerderijen, groente en fruit uit de regio en natuurwandelingen reduceert zorgkosten en spaart het milieu

Staatssecretarissen Van Dam (voedsel) en Van Rijn (zorg) bezoeken dakboerderij zorginstelling Pennemes

Nederland kan de kans op vroegtijdig overlijden en hart en vaatziekten met 15 tot 20 procent verlagen en gelukkiger leven, als overheid en zorgverzekeraars meer investeren in het eten van verse groenten en meer bewegen in de natuur. Bovendien bespaart dat potentieel 10 miljard zorgkosten en levert het 30 procent milieuwinst op. staat in het pamflet “Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!” dat 10 organisaties vandaag aan de staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn aanbieden.

Vandaag bezoeken de staatssecretarissen Van Dam (voedsel) en Van Rijn (zorg) op uitnodiging van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland en het Louis Bolk Instituut de dakboerderij van Pennemes in Zaandam. “Pennemes is een kleinschalige zorginstelling die de kwaliteit van leven voor haar bewoners en haar cliënten in de wijk verbetert door slim te innoveren”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie NoordHolland.

“Bewoners eten gezond en koken zoveel mogelijk zelf, met verse groeten.

Plantenwanden zuiveren de lucht in huiskamers. Op de dakboerderij teelt de dakboer met wijkbewoners groenten en kruiden. En met knuffelkippen en natuurbeleving wordt het medicijngebruik in het tehuis teruggebracht.”

Dit soort praktische innovaties in zorgcentra en wijken verbeteren de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden en wijkbewoners en zijn bovendien goed voor het milieu. Daarom roepen 10 organisaties de overheid en zorgverzekeraars op om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen:

1) Positieve initiatieven rond voeding structureel verder te ondersteunen met een programma gericht op Zelf Gezond en Duurzaam Eten en Bewegen in Wijken en Zorginstellingen.

2) Het instellen van een Minister van Voedsel & Gezondheid: die op alle beleidsterreinen integraal en daadkrachtig een gezonde levensstijl bevordert;

3) Verder investeren in promoten gezonde voeding: meer groente en fruit uit de streek, meer plantaardige eiwitten en minder vlees en ongezonde producten;

4) Burgers stimuleren actief bezig te zijn, liefst buiten in het groen en met de natuur, ook zorgbehoevenden;

5) In 2020 10 procent van het zorgbudget besteden aan het bevorderen van een gezonde levensstijl: positieve gezondheid en structurele investeringen bij zorginstellingen gericht op gezond eten en bewegen in het groen;

6) Het financieren van onderzoek op het gebied van preventie, complementaire zorg, voedsel als medicijn, kwaliteitsproducten en natuur-inclusieve landbouw, groen in de stad, landschapsherstel en positieve gezondheid.

Gezond voor mens en aarde

Sijas Akkerman: “Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de kans op vroegtijdig overlijden en hart en vaatziekten met 15 tot 20 procent verlaagt bij Nederlanders met een gezond eetpatroon: meer groente en fruit, noten, peulvruchten, minder vlees. Ook meer bewegen in de natuur draagt significant bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. En wanneer we in Nederland meer groenten eten in plaats van vlees, dringen we het mestoverschot terug, besparen we veel energie, grondstoffen, CO2-uitstoot en water.”

Deel: ' Van Dam en Van Rijn ontvangen pamflet op dakboerderij Pennemes '
Lees ook