CDA

Van de Beeten: zorgen over tijdsbesteding gedetineerde drugskoeriers in Kamp

Senator Rob van de Beeten heeft namens de CDA-fractie in de Eerste Kamer, tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet noodcapaciteit drugskoeriers, op 4 maart jl., zijn zorgen geuit over de tijdsbesteding van gedetineerde drugskoeriers in Kamp Zeist. "Wij hebben gisteren in Kamp Zeist te horen gekregen dat de organisatie van arbeid buitengewoon lastig is in het kader van de noodwet.

Bovendien denkt men aan bezuinigingsmaatregelen op arbeid en de doorvoering van dergelijke bezuinigingen heeft natuurlijk consequenties voor het klimaat in een penitentiaire inrichting", aldus Van de Beeten. Minister Donner wil de noodcapaciteit in het gewone gevangeniswezen integreren. Ook op arbeid voor andere gevangenen dan drugskoeriers zou dan worden bezuinigd.

"Het heeft consequenties voor de gedetineerden zelf, hetgeen een punt van zorg is, maar het heeft zeker -- en dat is voor de CDA-fractie een niet geringer punt van zorg -- consequenties voor het personeel dat daar moet werken. Het gaat om mensen die langer dan zes tot negen maanden vastzitten, zoals nu het geval is in de noodcapaciteit. Dat leidt tot verveling en daarmee tot een klimaat waarvan valt te verwachten, dat dit de nodige stress met zich brengt voor de medewerkers van justitie die daar hun bewakings- en bejegeningsfunctie vervullen. Mijn fractie heeft er grote moeite mee dat dergelijke consequenties zouden kunnen voortvloeien uit een wijziging van de Penitentiaire beginselenwet. Wij willen niet dat er te grote risico's worden genomen op het gebied van de veiligheid van het personeel." Daarom vroeg Van de Beeten om een onderzoek naar de ervaringen in de noodcapaciteit. De resultaten kunnen dan betrokken worden bij beoordeling van het wetsvoorstel inzake meerpersoonscellen voor andere gevangenen dan drugskoeriers. Minister Donner zegde dat onderzoek toe.

Deel: ' Van de Beeten zorgen over tijdsbesteding gedetineerde drugskoeriers '
Lees ook