Waterschap Vallei & Eem

Van de Langemheen tot 2007 dijkgraaf bij Waterschap Vallei & Eem

Dijkgraaf Klaas van de Langemheen is bij Koninklijk Besluit herbenoemd tot mei 2007. In april 2007 bereikt Van de Langemheen de pensioengerechtigde leeftijd. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bevestigt de herbenoeming in een brief die het waterschap vorige week ontving.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap stuurde in oktober 2002 een aanbeveling naar de provincies Utrecht en Gelderland. Gedeputeerde Staten hebben op hun beurt een aanbeveling gestuurd naar de Minister van Verkeer en Waterstaat. De minister heeft vervolgens gezorgd voor de koninklijke benoeming. Van de Langemheen is sinds de oprichting in januari 1997 dijkgraaf van Waterschap Vallei & Eem. Daarvoor was hij watergraaf bij Waterschap Noord-Veluwe. Dat waterschap werd in 1997 opgeheven bij de reorganisatie van het waterschapsbestel in Gelderland en Utrecht.

Persbericht d.d. 12-3-2003 ( 2003/10 )

Actuele informatie over besluiten en werkzaamheden van het waterschap brengen we o.a. in de vorm van persberichten naar buiten. Voor meer informatie kunt u bellen met onze persvoorlichters op telefoonnummer 033 - 43 46 329 (of 328).

Deel: ' Van de Langemheen tot 2007 dijkgraaf bij Waterschap Vallei & Eem '
Lees ook