Persbericht van het ministerie van LNV, 18 mei 1999

Mr. van den Hende projectleider doorlichting
Mw. mr. Heukers directeur Juridische Zaken

Mr. W.R.J. van den Hende (55) zal met ingang van 20 mei 1999 leiding gaan geven aan een projectteam dat de doorlichting ter hand neemt van de eigen uitvoeringsonderdelen van LNV. Deze doorlichting richt zich zowel op de opportuniteit van gekozen beleidsinstrumenten als op de effectiviteit en de efficiency van de uitvoering ervan.

Hij heeft tevens de opdracht een organisatorische voorziening voor te bereiden en op te bouwen, gericht op de borging van de kwaliteit van de beleidsinstrumentatie.
Deze kwaliteitsborging dient zich in eerste aanleg te richten op de uitvoering van beleid op het gehele terrein van het ministerie, maar daarnaast ook op de beleidsvorming in relatie tot de beleidsinstrumentatie. Het is het voornemen de heer Van den Hende in de toekomst te belasten met de leiding van deze eenheid.

De heer Van den Hende is sedert 1972 werkzaam bij het ministerie en heeft daar aan diverse directies leiding gegeven, laatstelijk (sedert 1991) aan de directie Juridische Zaken.

Mw. mr. J.L.D. Heukers (48) zal met ingang van 20 mei 1999 de heer Van den Hende opvolgen als directeur Juridische Zaken. Mw. Heukers is sedert 1977 werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, laatstelijk (sedert 1995) als plaatsvervangend directeur Juridische Zaken.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Van den Hende projectleider doorlichting LNV '
Lees ook