TuinbouwNet


Van den Hoek's Broeiproevenbedrijf vernieuwend voor sector

Van den Hoek's Broeiproevenbedrijf is vernieuwend voor de bloembollensector. Het jubilerende bedrijf is hét ontmoetingspunt voor het bollenvak op het gebied van cultivars. Na een moeilijke periode in de begin jaren tachtig staat het bedrijf nu als een huis. Dat zei J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), afgelopen vrijdag ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van het bedrijf.

De waarde van Van den Hoek's Broeiproevenbedrijf voor de sector is veelzijdig, vindt Van der Veen. "Het bedrijf stimuleert de competitie in het bollenvak en brengt de gebruikswaarde van de cultivars concreet in kaart. Daarnaast helpt het veredelaars bij de lancering van nieuwe cultivars. Al met al is Van den Hoek een belangrijke faktor voor vernieuwing in de sector."

De voorzitter van het PT vindt dat het een goed besluit van het toenmalige Produktschap voor Siergewassen (PVS) is geweest om het noodlijdende bedrijf in 1981 een lening te verstrekken van 950.000 gulden. Toentertijd is afgesproken om dit bedrag in twintig jaar af te lossen. Deze termijn is bijna verstreken en als cadeau voor het jubilerende bedrijf zegde Van der Veen toe dat het laatste aflossingsbedrag van 47.500 gulden kan vervallen.

De PT-voorzitter ging in zijn speech ook nog in op de discussies over de vakheffing en het praktijkonderzoek. "Het ziet ernaar uit dat teelt en handel de PT-reserves van de bloembollensector willen terugbrengen naar vijftig procent van de jaaruitgaven. Dit betekent dat er voor de komende jaren een korting op de vakheffing in het verschiet ligt van plusminus 0,7 procent per jaar, terwijl de uitgaven op hetzelfde niveau blijven", zo zei Van der Veen. In de toekomst kan dan verder gepraat worden over de vakheffing in combinatie met het profijtbeginsel.

Als teelt en handel instemmen met deze lijn kan wellicht ook de discussie over het praktijkonderzoek afgerond worden. "Gelukkig wil het bollenvak gezamenlijk het praktijkonderzoek onderbrengen bij het Plantaardig Praktijkonderzoek (PPO) in Wageningen", aldus Van der Veen. "De sector besteedt veel geld aan onderzoek via het Productschap Tuinbouw. Hierdoor kan de kennisvoorsprong op de concurrentie behouden blijven."

Van der Veen ziet voor Van den Hoek's Broeiproevenbedrijf nog veel mogelijkheden voor groei. "Naast beursbroei zijn er ook commerciële mogelijkheden voor het showklaar product. Daarnaast kan het bedrijf de introductie van nieuwe bollencultivars nog beter begeleiden. Zo wordt voorkomen dat er slechte cultivars op de markt worden uitgeprobeerd."

Deel: ' Van den Hoek's Broeiproevenbedrijf vernieuwend voor sector '
Lees ook