Ingezonden persberichtPersbericht 7 juni 2002

Succesvol ondernemen in mechatronica

Van den Kroonenbergprijs naar Demcon Twente BV

De achttiende 'Van den Kroonenbergprijs voor jong ondernemerschap' gaat dit jaar naar de heren Dennis Schipper en Peter Rutgers van Demcon Twente BV. Deze jonge onderneming is gespecialiseerd in mechatronisch ontwerpen. De prijs, die voorheen 'Ondernemersprijs' heette, wordt deze keer op 11 juni uitgereikt tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van het Bedrijfstechnologisch Centrum (BTC). De prijsuitreiking is onderdeel van een symposium over 'high tech business incubation', op de campus van de Universiteit Twente.

De prijs, groot 4537 euro (10.000 gulden) en een award, gaat naar de grondleggers van Demcon Twente BV in Hengelo, wegens hun ondernemingszin en hun stimulerende bijdrage aan mechatronica in de regio. Opgericht in 1993 als spin-off van de universiteit, telt Demcon inmiddels 25 medewerkers en denkt het op korte termijn uit te groeien naar 35. Het bedrijf ontwerpt en construeert innovatieve mechatronische producten, onder meer in opdracht van ASML, Philips CFT, Nedap, Unilever, Thales en Schuitema. Schipper maakt zich hard voor de mechatronica in Twente, en is een van de initiatiefnemers van Mechatronica Valley Twente. Dit initiatief leidde onder meer tot de totstandkoming van een bijzondere leerstoel 'Mechatronisch Ontwerpen', die recent is bezet door prof.ir. Herman Soemers.

Beide prijswinnaars studeerden Werktuigbouwkunde aan de UT, Dennis Schipper is daar recent ook gepromoveerd en Peter Rutgers heeft er na zijn studie een ontwerpersopleiding afgerond. Demcon draait buitengewoon succesvol, en vanuit het bedrijf zijn weer nieuwe spin-offs ontstaan, zoals Art-Innovation en Magic Sports, die zich bezighouden met resp. het reinigen van schilderijen met lasers en intelligente machines voor tennistraining.

De prijs, die haar naam dankt aan de grondlegger van de 'ondernemende universiteit', prof.dr.ir. Harry van den Kroonenberg, wordt elk jaar toegekend aan een ondernemer die een relatie heeft met de UT en volgens de jury een uitzonderlijke bijdrage levert aan het ondernemende karakter van universiteit en regio. Er kan niet gedongen worden naar de prijs, de Stichting Universiteitsfonds Twente stelt jaarlijks een jury in. Doorgaans wordt de prijs uitgereikt op de Dies Natalis van de UT, dit jaar is gekozen voor de bijzondere gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Bedrijfstechnologisch Centrum Twente (BTC). Ter gelegenheid van dit lustrum vindt op de campus op 11 juni een symposium plaats over 'high tech business incubation'. De prijsuitreiking is onderdeel van dit programma. De heer dr. A. van Es, tot voor kort voorzitter van het universiteitsfonds, zal de prijs uitreiken.

Deel: ' Van den Kroonenbergprijs naar Demcon Twente BV '
Lees ook