Gemeente Velsen

Velsen, 22 januari 2003

Van den Vondellaan door werkzaamheden afgesloten voor verkeer

De riolering in de Van den Vondellaan in Driehuis moet dringend worden vervangen. Naast het vervangen van de riolering worden de werkzaamheden ook aangegrepen om het profiel van de Van den Vondellaan te verbeteren. Zo worden ten behoeve van de veiligheid de fietspaden verbreed, wordt er ruimere parkeergelegenheid gecreëerd en worden er nieuwe bomen geplant. De werkzaamheden hiervoor gaan in week 6 - de week van 3 tot en met 9 februari a.s. - van start.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de Van den Vondellaan voor gemotoriseerd verkeer geheel worden afgesloten. Ook voor het overige verkeer is hinder als gevolg van de werkzaamheden niet te vermijden. Gedurende werkzaamheden zijn er omleidingroutes van kracht.

Planning
Fase 1: vanaf maandag 3 februari In deze fase wordt gestart met de aanleg van een tijdelijke weg die gebruikt gaat worden door politie, brandweer en ambulance en de lijnbussen van Connexxion. De Van den Vondellaan is gedurende deze fase nog gewoon open voor het verkeer.

Fase 2: vanaf maandag 24 februari In deze fase is de Van den Vondellaan volledig afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van voetgangers en (brom)fietsers. Het verkeer moet vanaf dit moment gebruik maken van de aangegeven omleidingroutes. Het riool wordt vervangen vanaf de rotonde Nicolaas Beetslaan tot de kruising Van den Vondellaan, hoek Da Costalaan. De kruising Da Costalaan blijft in deze fase open voor het verkeer dat in Driehuis van oost naar west of visa versa wil rijden.

Fase 3: vanaf maandag 24 maart Het riool in de Van den Vondellaan wordt in deze fase vervangen vanaf de kruising Da Costalaan tot aan de rotonde Waterloolaan. Ook gedurende deze fase blijft de Van den Vondellaan gesloten voor het verkeer. In deze fase is de kruising P.C. Hooftlaan open voor het verkeer dat in Driehuis van oost naar west of visa versa wil rijden.

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met 23 mei 2003. De planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleidingroutes (zie kaartje) Vanaf maandag 24 februari tot en met vrijdag 23 mei 2003 is de Van den Vondellaan voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten. Hiervoor geldt een omleidingroute. Voor voetgangers is geen aparte omleidingroute. Zij worden over het voetpad langs het werk geleid. (Brom)fietsverkeer wordt in twee richtingen over het bestaande fietspad langs de westkant van de Van den Vondellaan geleid.

Bestemmingsverkeer
Inkomend verkeer vanaf de A9, de A22 en de A208 kan gebruik maken van de route via de afslag IJmuiden vanaf de A22, Parkweg, Stationsweg, Minister van Houtenlaan en de Waterloolaan. Of de route via de Rijksweg, Kweekensteinseweg, Van Lenneplaan. Verkeer tussen Santpoort en Driehuis kan gebruik maken van de Duin- en Kruidbergerweg.

Voor het uitgaande verkeer vanuit Driehuis wordt een omleidingroute ingesteld vanaf de kruising Driehuizerkerkweg, hoek Aagtevonklaan, over de Verloren van Themaatlaan naar de Minister van Houtenlaan. Voor deze gehele route geldt, gedurende de afsluiting van de Van den Vondellaan, eenrichtingsverkeer.

Doorgaand verkeer
Het doorgaande verkeer vanuit IJmuiden en Velsen-Zuid in de richting Santpoort of Haarlem en visa versa wordt dringend verzocht gebruik te maken van de route Minister van Houtenlaan, Stationsweg, Parkweg, Rijksweg en de A208.

Openbaar vervoer
De lijnbussen van Connexxion worden over de tijdelijke weg, die naast de Van den Vondellaan wordt aangelegd, geleid. De bushaltes langs de Van den Vondellaan komen gedurende de afsluiting van de weg te vervallen. Langs de alternatieve weg wordt een tijdelijke bushalte gerealiseerd.
Informatie
Heeft u over werkzaamheden vragen van technische aard, dan kunt u contact opnemen met de heer P. de Leeuw, telefoon (0255) 567696. Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. van Tienhoven, telefoon (0255) 567389.

Deel: ' Van den Vondellaan Velsen afgesloten voor verkeer '
Lees ook