Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Van der Leeuw-leerstoel voor Sociale faculteit

De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de KUB krijgt een zogeheten 'Van der Leeuw leerstoel' voor het vakgebied sociale psychologie. In het kader van de regeling Van der Leeuw-leerstoelen Psychologie en Pedagogiek' heeft de faculteit bij NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) een aanvraag ingediend voor een leerstoel sociale psychologie. Het hoofddoel van de Van der Leeuw-regeling is door een versnelde instroom van jonge, hoog gekwalificeerde onderzoekers, de innovatie in het universitair onderzoek te bewerkstelligen en daarmee een verjonging van de disciplines te realiseren.
De naamgever, prof.dr. G. van der Leeuw (1890-1950) was een internationaal vermaard hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was tevens de eerste na-oorlogse minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en ook de eerste voorzitter van ZWO (de voorganger van NWO).
De toekenning van de KUB-aanvrage houdt in dat voor een periode van vier jaar de salariskosten van een nieuwe hoogleraar en een aio (assistent in opleiding) in het vakgebied sociale psychologie voor driekwart betaald worden door NWO. Het resterende kwart betaalt de KUB.
De reden waarom de Sociale Faculteit deze aanvraag heeft ingediend is gelegen in de het reorganisatie- en formatieplan van de faculteit, waarin een versterking van het betrokken vakgebied wordt voorgesteld. De faculteit wil namelijk de rol van sociale psychologie als verbindingsschakel binnen de FSW-opleidingen concretiseren. Het nieuwe maior-minorsysteem biedt daartoe goede mogelijkheden. Studenten kunnen de minor sociale psychologie als basisdiscpline opnemen in hun afstudeertraject, waarmee een substantiële inbreng in de doctorale fase van de opleidingen binnen de faculteit is gewaarborgd. Binnenkort start de sociale faculteit met de werving voor de nieuwe hoogleraar.

Deel: ' Van der Leeuw-leerstoel voor Sociale faculteit KUB '
Lees ook