Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 12-10-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 131

Van der Ploeg wil 5 miljoen gulden beschikbaar stellen voor fusies van archiefinstellingen.

Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil in de cultuurbegroting vijf miljoen gulden reserveren voor de ondersteuning van de fusieplannen van de archieven. De rijksarchieven en gemeentearchieven in elke provinciehoofdstad kunnen gaan integreren tot cultuurhistorische knooppunten in de regio. Op die manier kunnen instellingen ontstaan die efficiënter en marktgerichter gaan werken en die beter zijn toegerust om nieuwe publieksgroepen te bereiken.

Van der Ploeg maakte dit vandaag bekend in zijn speech ter gelegenheid van de startbijeenkomst van DIVA (Documentaire Informatie Voorziening en Archiefwezen), de koepelorganisatie voor instellingen op het gebied van archief- en documentatiewezen. De vijf miljoen gulden zijn onder meer bedoeld ter ondersteuning van de ver- en nieuwbouw die door de beoogde schaalvergroting noodzakelijk zal worden.

Het cultuurhistorisch archief in Nederland omvat zo'n vijfhonderd kilometer papier, miljoenen foto's en honderdduizenden kaarten en kasten vol audiovisueel materiaal en andere objecten. Dit materiaal is echter nog steeds voor het grootste deel onzichtbaar voor het publiek. Een belangrijke reden daarvan is dat het materiaal verspreid is over bijna driehonderd verschillende instellingen. De geïnteresseerde burger moet daardoor op verschillende plaatsen een ware zoektocht ondernemen en telkens opnieuw andere inventarissen doorgronden. Om de toegankelijkheid te verbeteren gaan de archieven daarom binnen de Regionaal Historische Centra, waarbij ook andere culturele instellingen zoals bibliotheken en musea zich kunnen aansluiten. Hierdoor zal een netwerk ontstaan van relatief grote historische informatiecentra verdeeld over het land, die een specifiek regionale dienstverlening zullen kunnen leveren waar iedereen terecht kan met vragen. Door de schaalvergroting en efficiency worden de archieven beter toegerust om contacten te leggen met nieuwe publieksgroepen zoals organisaties van migranten, bedrijven en scholen. Het aantal actieve onderzoekers in de archieven kan bovendien nog verder groeien door ontwikkeling van internetsites en kant en klaar producten zoals boeken, video's en tentoonstellingen.

Deel: ' Van der Ploeg 5 miljoen voor fusies archiefinstellingen '
Lees ook