Ingezonden persbericht

ITSMF Nieuws
5 oktober 2001 - nr. 9/2001

Rick van der Ploeg, staatssecretaris van OCW, op ITSMF Congres

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Rick van der Ploeg zal spreken tijdens het 6e ITSMF Congres. Tijdens de laatste plenaire sessie van eerste dag zal hij uiteenzetten wat IT, creativiteit en 'e-culture' met elkaar te maken hebben. Techniek is niet langer de allesbepalende factor voor het realiseren van een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van ICT-diensten. Door de Europese eenwording, de 24-uurs economie en het toenemende internetgebruik worden tijdzones en landsgrenzen in toenemende mate overschreden. Cultuur en creativiteit spelen daarom een steeds belangrijkere rol. Volgens de staatssecretaris zullen cultuur en IT elkaar gaan versterken. Tijdens de sessie zal Rick van der Ploeg op een interactieve wijze ingaan op drie onderwerpen, te weten:
- Cultuurspreiding middels ICT-systemen.

- Instroom kunststudenten in ICT-bedrijfsleven. Kans of bedreiging?
- Waar gaat het met Digitaal Nederland naar toe vanuit de optiek van het Ministerie van OCW? Alle informatie over het 6e ITSMF Congres is te vinden op www.itsmfcongres.nl.


* Ledenvergadering ITSMF kiest nieuwe voorzitter De leden van ITSMF-Nederland hebben op 20 september jl. tijdens een extra Algemene Leden Vergadering een nieuwe voorzitter gekozen. Jan den Boer, die in het dagelijks leven Vice President ICT/Services bij ABN AMRO Bank n.v. is, heeft per die datum de voortrekkersrol binnen de vereniging op zich genomen. Jan den Boer volgt hiermee Jan Niessen op, die van 26 april tot 20 september deze functie ad interim heeft vervuld. Jan den Boer heeft een ruime ervaring op het gebied van service management. Binnen zijn vakgebied houdt hij zich momenteel bezig met het managen van de projectenstroom richting de exploitatie- en beheerorganisatie van ABN AMRO Bank. Met zijn ervaring en visie op IT service management zal hij de komende jaren een bijdrage gaan leveren aan het verstevigen van de positie van ITSMF in de markt.


* Beheertools en ITIL
Leveranciers van beheertools kunnen zich nog eens achter de oren krabben na de poll die in augustus op de ITSMF-site werd gehouden. 101 bezoekers van de site reageerden op de stelling "Beheertools ondersteunen ITIL onvoldoende". Het merendeel van de deelnemers beaamde de stelling; slechts een vijfde vond blijkbaar dat het in dit opzicht wel meeviel met de tools. Doe mee met de nieuwe poll en breng uw stem uit over ISPL.


* Beroepsgroep service managers in oprichting
ITSMF, EXIN en een aantal individuele service managers hebben het initiatief genomen een beroepsgroep voor service managers op te richten. De beroepsgroep staat overigens ook open voor diegenen die zich willen bekwamen in service management. Momenteel wordt gewerkt aan het neerzetten van een goed verhaal voor de Service Managers Dag op 29 oktober. Van dit initiatief gaat zeker nog veel gehoord worden!


---
Deze nieuwsbrief is een uitgave van ITSMF Nederland, de Nederlandse organisatie van IT Service Management.

Wilt u een adreswijziging doorgeven? Ga dan naar www.itsmf.nl.

(c) 2001 ITSMF Nederland.

Deel: ' Van der Ploeg spreekt op ITSMF Congres '
Lees ook