Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 22-02-1999

Persbericht
Nummer: 16

VAN DER PLOEG VERDUBBELT PROVINCIALE STEUN AAN TV-RIJNMOND

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zal de eenmalige subsidie van de provincie Zuid Holland aan TV-Rijnmond met eenzelfde bedrag verdubbelen. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen in 1999. Dit heeft de staatssecretaris in een brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland meegedeeld.

Provincie Zuid-Holland heeft onlangs besloten om eenmalig 1,2 miljoen subsidie te verstrekken aan regionale omroep TV-Rijnmond. Vorig jaar besloot Zuid-Holland om dezelfde steun te verlenen aan TV-West: 6 ton in 1998 en f 6 ton in 1999. De provincie heeft met TV-Rijnmond een contract gesloten dat zoveel mogelijk identiek is aan het eerdere contract met TV-West. De overeenkomst voldoet volgens de staatssecretaris aan de voorwaarden die gelden voor medefinanciering van de regionale televisie uit de landelijke publieke omroepmiddelen. Het gaat hier om een drietal voorwaarden.

1. De regionale omroep moet met de landelijke publieke omroep samenwerken op het terrein van programmering en reclame;

2. De grenzen die de Mediawet stelt aan de publiek/private samenwerking moeten in acht genomen worden;

3. De regionale omroep moet een deugdelijk bedrijfsplan en sluitende begroting hebben ingediend tot en met 2001.

In het contract dat de provincie met TV-Rijnmond heeft gesloten is vastgelegd dat de private partijen die samenwerken met de publieke regionale tv-zender garanderen dat de uitzendingen in elk geval tot 1 januari 2001 zullen worden gecontinueerd. Eventuele verliezen in die periode komen dan ook voor rekening van de private partijen. Dat zijn Rotterdams Dagblad en het energie- en kabelbedrijf Eneco.

Deel: ' Van der Ploeg verdubbelt provinciale steun aan TV-Rijnmond '
Lees ook