Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
33

Directie:
voorlichting

04-06-2002

Status:
informatie

Van der Ploeg wil handleiding voor besturen van culturele instellingen

Demissionair staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur wil de kwaliteit van de bedrijfsvoering van culturele instellingen stimuleren door een handleiding op te stellen voor besturen. Hij heeft de Stichting Kunst & Zaken gevraagd om in samenwerking met de Commissie Cultural Governance, die in 2000 de aanzet gaf tot zelfregulering op dit terrein, deze handleiding samen te stellen. Onderwerpen die daarbij aan de orde zouden moeten komen zijn o.a.: de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht, functiescheiding tussen bestuur en toezicht, de wijze waarop de benoeming van de leden is geregeld, de relatie met de accountant en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Van der Ploeg baseert zich hierbij op soortgelijke handleidingen die voor het hoger beroepsonderwijs en de woningcorporaties zijn opgesteld (door de commissie Glasz) en het bedrijfsleven (commissie Peters) en die daar goede diensten bewijzen. Demissionair staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur wil de kwaliteit van de bedrijfsvoering van culturele instellingen stimuleren door een handleiding op te stellen voor besturen. Hij heeft de Stichting Kunst & Zaken gevraagd om in samenwerking met de Commissie Cultural Governance, die in 2000 de aanzet gaf tot zelfregulering op dit terrein, deze handleiding samen te stellen. Onderwerpen die daarbij aan de orde zouden moeten komen zijn o.a.: de samenstelling van het bestuur of de Raad van Toezicht, functiescheiding tussen bestuur en toezicht, de wijze waarop de benoeming van de leden is geregeld, de relatie met de accountant en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en het stimuleren van cultureel ondernemerschap. Van der Ploeg baseert zich hierbij op soortgelijke handleidingen die voor het hoger beroepsonderwijs en de woningcorporaties zijn opgesteld (door de commissie Glasz) en het bedrijfsleven (commissie Peters) en die daar goede diensten bewijzen.

In de afgelopen jaren heeft Van der Ploeg in het kader van cultureel ondernemerschap meerdere malen aandacht voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering bij culturele instellingen gevraagd. Onlangs heeft hij 55.000 euro beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar een expertisecentrum voor culturele bedrijfsvoering dat momenteel door bureau Berenschot wordt uitgevoerd.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Van der ploeg wil handleiding voor besturen van culturele instellingen '
Lees ook