Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 28 april 1999

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

Dr. R.A. van der Sandt benoemd tot hoogleraar op de functionele leerstoel Taalfilosofie

Met ingang van 1 april 1999 is dr. R.A. van der Sandt benoemd tot hoogleraar op de functionele leerstoel 'Taalfilosofie' aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de KUN.

Robertus Antonius van der Sandt (geboren in 1946) studeerde Klassieke talen en Algemene Taalwetenschap, analytische filosofie en logica aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Nijmegen behaalde hij in 1975 cum laude zijn doctoraalexamen. In september 1982 promoveerde hij eveneens cum laude aan de KUN op het proefschrift: 'Kontekst en Presuppositie'.

Dr. Van der Sandt verwierf in 1984 het C&C Huygens Stipendium van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Vanaf 1988 is hij als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de KUN.
De heer Van der Sandt verbleef als gastwetenschapper aan diverse buitenlandse universiteiten en instituten, onder meer aan de University of California te Los Angeles, Princeton University New Jersey, de Max-Planck-Gesellschaft en Humbold Universität te Berlijn, het IBM Scientific Centre, Institute for Logic and Languistics te Heidelberg en het Centre for Cognitive Science van de University of Edinburgh.

Op het gebied van Onderwijs houdt dr. Van der Sandt zich vooral bezig met taalfilosofie en logica, het opzetten en uitvoeren van onderwijsondersteuning via het Internet en Engelstalig onderwijs. Hij is onder meer lid van de Onderzoekschool Wijsbegeerte.

Deel: ' Van der Sandt hoogleraar Taalfilosofie KUN '
Lees ook