Katholieke Universiteit Brabant

zie ook
promoties

Drs. Hans van Dommele benoemd tot Adjunct-Secretaris College van Bestuur KUB

Het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Brabant heeft drs. Hans van Dommele uit Utrecht, per 15 mei 2000, benoemd tot Adjunct-Secretaris van het College van Bestuur, tevens hoofd van de afdeling Instellingsbeleid van het Bureau van de universiteit.

In die functie is Van Dommele verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding op centraal niveau op het gebied van het strategisch beleid van de universiteit, de internationalisering en het onderwijs- en onderzoekbeleid. Hij is verder plaatsvervanger van de Secretaris van het College van Bestuur.

Hans van Dommele (1952) studeerde wijsbegeerte in Utrecht en in Groningen (1980). Hij was vervolgens als Uitvoerend Secretaris werkzaam bij de Stichting Psychon van ZWO (Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek), thans NWO genaamd. In 1986 werd hij benoemd tot beleidsmedewerker College van Bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vier jaar later werd hij Adjunct-Secretaris van deze universiteit. Vanaf 1994 is Hans van Dommele Secretaris van het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag.

Deel: ' Van Dommele benoemd tot adjunct-secretaris in bestuur KUB '
Lees ook