Rijksvoorlichtingsdienst

Huis in nieuwbouwwijk 1 aug 2002
VAN DRIEDUIZEND HUURDERS ONTBREKEN NOG GEGEVENS VOOR HUURSUBSIDIE

Het ministerie van VROM gaat in augustus de gegevens acherhalen van drieduizend ontvangers van huursubsidie van wie nog niet alle informatie bekend is. Als hun dossier compleet is, wordt het huursubsidiebedrag voor deze huurders berekend en met terugwerkende kracht uitbetaald.

Sinds dit jaar is het ministerie van VROM volledig verantwoordelijk voor de uitbetaling van de huursubsidie. Elk jaar wordt in juli de hoogte van de individuele huursubsidie opnieuw vastgesteld. Van ruim 600.000 huishoudens beschikte VROM over de volledige gegevens; van 240.000 huishoudens ontbrak er begin juli nog informatie. Deze huurders hebben een wijzigingsformulier van het ministerie gekregen. Het grootste deel van deze huishoudens kreeg de huursubsidie voor juli en augustus op 16 juli uitbetaald. Van de resterende drieduizend huurders gaat VROM deze maand aanvullende informatie achterhalen.

Nieuwe uitvoering huursubsidie
VROM werkt aan een nieuwe uitvoering van de huursubsidie. Als gevolg van de nieuwe werkwijze hoeven huurders niet meer elk jaar opnieuw huursubsidie aan te vragen, maar loopt de subsidie automatisch door als de gegevens hetzelfde zijn gebleven. Bovendien kunnen huurders nu het gehele jaar door subsidie aanvragen. Bij gemeenten en woningcorporaties komen er klantencontactpunten, die via internet individuele, elektronische klantendossier kunnen raadplegen. Momenteel loopt een proef bij zes gemeenten en woningcorporaties met het elektronisch klantendossier; in het najaar komen daar nog eens vijftien grote gemeenten en verhuurders bij. VROM gaat ervan uit dat huurders vanaf 2004 in de meeste gemeenten zon loket kunnen vinden.

Bron: Ministerie van VROM

Zie ook:
Huursubsidie (dossier ministerie van VROM)

Zoekwoorden:

Deel: ' Van drieduizend huurders ontbreken nog gegevens voor huursubsidie '
Lees ook