gemeente utrecht

van droombeeld naar werkelijkheid: raadsleden bezoeken utrecht-west

de gemeenteraad praat op dinsdagavond 9 februari met bewoners van de wijk west over het thema 'van droombeeld naar werkelijkheid: gezamenlijke zoektocht naar de aansluiting van lombok op het lombokplein en het stationsgebied'. de bijeenkomst wordt gehouden in molen de ster (molenpark 3) van 19.30 tot 22.00 uur.

bewoners, klankbordgroepen, ondernemers en ambtenaren vertellen de raadsleden hoe de samenwerking tot nu toe verloopt en wat hun wensen zijn voor de toekomst. ook praten de verschillende groepen over hoe deze samenwerking in de toekomst met de inrichting van het lombokplein verder invulling kan krijgen. bij alle onderwerpen staat het proces centraal. vragen die daarbij aan bod komen zijn: hoe bepaal je samen de route en het resultaat? en hoe maak je goede procesafspraken?

de verschillende onderwerpen worden ingeleid door korte presentaties. daarna is er tijd om in gesprek te gaan met de raadsleden.

programma

19.30 uur inloop

20.00 uur opening

20.05 uur aanpak stoepen in de kanaalstraat en kop van lombok

20.50 uur pauze

21.00 uur stationsgebied/lombokplein en andere onderwerpen

22.00 uur afsluiting

Zoekwoorden:

Deel: ' Van droombeeld naar werkelijkheid Raadsleden bezoeken Utrecht-west '


Lees ook