Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


---
Staatssecretaris Van Geel keurt 18 klimaatprojecten goed (13-3-2003)
---
Staatssecretaris van Geel heeft vandaag 18 klimaatprojecten in ontwikkelingslanden goedgekeurd met als doel ruim 16 Mton CO2 te reduceren. Deze uitgespaarde tonnen CO2 mag Nederland opkopen en bijtellen bij haar eigen reductieverplichting.

Het gaat hier om projecten op het gebied van duurzame energie en schone technologieën in India, Panama, Brazilië, Jamaica, Bolivia, El Salvador, China, Indonesië en Costa Rica.De projecten zijn geselecteerd in het kader van het zogenaamde Clean Development Mechanism (CDM) zoals vastgelegd in het Kyoto Protocol over klimaatverandering.

Het belangrijkste criterium bij de selectie was dat projecten moeten leiden tot een geloofwaardige vermindering van CO2 emissies.Het Clean Development Mechanism heeft een drieledig doel.

Naast het bijdragen aan duurzame ontwikkeling door het stimuleren van duurzame energie en schone technologieën in ontwikkelingslanden draagt CDM ook bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Tenslotte biedt CDM een mogelijkheid voor industrielanden om een deel van hun klimaatdoelstelling kosteneffectief in het buitenland te realiseren.

Nederland heeft zich in 1997 in Kyoto verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is gelijk aan een emissiereductie van 200 Mton CO2. De helft van deze verplichting gebeurt in eigen land. De andere helft mag worden gerealiseerd in het buitenland via het Clean Development Mechanism, Internationale Emissiehandel en joint implementation (samenwerking met andere industrielanden). Van de buitenlandse klimaatdoelstelling zal circa twee derde via Clean Development Mechanism worden gerealiseerd.

Nederland loopt met de uitvoering van CDM voorop. Naast de tenderprocedure CERUPT zijn contracten afgesloten met financiële instellingen; de International Finance Corporation (IFC), de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), de regionale ontwikkelingsbank voor de Andes (CAF) en de Rabobank. Ook heeft VROM vrijwillige samenwerkingsovereenkomsten (Memoranda of Understanding) afgesloten met Panama, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Nicaragua en Bolivia om het opzetten CDM projecten te stimuleren.

Met de keuze van de 18 projecten wordt de selectiefase van de openbare aanbestedingsprocedure van de CERUPT tender van Senter afgerond. Deze projecten zullen ter goedkeuring worden voorgedragen aan het CDM Executive Board van het klimaatsecretariaat van de Verenigde Naties, zodat de emissiereducties uit deze projecten verhandeld kunnen worden. Deze laatste fase zal nog 6-9 maanden in beslag nemen.

De CERUPT procedure is eind 2001 gestart. Aanvankelijk waren er 78 projectvoorstellen ingediend. De tender is per 31 januari 2002 gesloten. Tot eind 2004 kunnen projectvoorstellen worden ingediend bij de IFC, IBRD, CAF en Rabobank.

Voor informatie over de geselecteerde projecten zie: www.carboncredits.nl Voor informatie over CDM zie: www.cdminfo.nl

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10595&site=persbericht )


---

Deel: ' Van Geel keurt 18 klimaatprojecten goed '
Lees ook