Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Van Geel roept provincies op tot actief klimaatbeleid (27-3-2003)


Staatssecretaris van Geel (milieu) roept provincies op om een actief klimaatbeleid te voeren. Provincies kunnen daarvoor gebruik maken van de subsidieregeling BANS klimaatconvenant.

Dit schrijft Van Geel in een brief aan de colleges van de gedeputeerde staten van de provincies en het Interprovinciaal Overleg.

De staatssecretaris roept de provincies op om bij het vormgeven van het komend provinciaal beleid klimaatbeleid een prioriteit te geven. Provincies en gemeenten zijn essentieel om de nationale klimaatdoelstellingen te realiseren. Vooral op lokaal niveau moeten voornemens worden omgezet in concrete projecten, zoals duurzame energieprojecten en energiebesparing in de gebouwde omgeving.

Vorig jaar hebben het Rijk, IPO en VNG een convenant ondertekend. Daarin is afgesproken dat provincies en gemeenten zich meer gaan inzetten voor de reductie van de emissie van broeikasgassen.

Het ministerie van VROM heeft voor het lokaal klimaatbeleid vorig jaar 37 miljoen euro beschikbaar gesteld. Gemeenten en provincies kunnen tot 1 augustus 2004 deze subsidie aanvragen. Gemeenten en stadsdelen kunnen sinds 1 maart 2002 de subsidie aanvragen. Provincies kunnen deze subsidie aanvragen, wanneer de prestatiekaart is vastgesteld. Naar verwachting wordt deze kaart in mei in de Staatscourant gepubliceerd. In deze kaart wordt aangegeven welke activiteiten van de provincies in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidie is bedoeld voor communicatie en onderzoek voor bijvoorbeeld energiebesparing en duurzame energie en extra personeelskosten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners en het grondoppervlak van de gemeente of provincie. De bijdrage betreft maximaal de helft van de uitvoeringskosten, de andere helft moeten de gemeenten en provincies zelf betalen.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10669&site=persbericht )

Deel: ' Van Geel roept provincies op tot actief klimaatbeleid '
Lees ook