De Unie


Van Gend & Loos Euro Express: 3e ronde CAO

14 maart 2003 - Op 12 maart jl. heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden over de nieuwe CAO. Opnieuw is er geen voortgang te melden. De verslechteringen die Van Gend & Loos heeft voorgesteld voor de nieuwe CAO, staan mijlenver van de voorstellen die De Unie heeft gedaan.

De Unie heeft met 2,5% een bescheiden looneis gesteld, welke reeds in een centraal akkoord is vastgesteld. Daarnaast gaan wij voor behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden van Van Gend & Loos en willen wij afspraken maken over Arbeid en Zorg en Employability.

Van Gend & Loos wil echter sterke verslechteringen doorvoeren, waarmee zij naar het niveau van de branche zal afzakken.

Wij hebben daarom in het laatste overleg aangegeven dat:
* de voorgestelde tweedeling tussen het huidige personeel en nieuwe medewerkers in deze vorm niet acceptabel is;
* wij niet naar onze leden zullen gaan met het verhaal dat de medewerkers hun eigen loonsverhoging moeten betalen;
* er op dit moment al veel spanning is binnen het bedrijf over een onzekere toekomst, waardoor het tijdstip om dergelijke verslechteringen door te voeren, niet slechter gekozen had kunnen worden;

Van Gend & Loos heeft nu aangegeven dat zij hun eigen voorstellen eens goed gaan bekijken en er is een nieuwe afspraak gemaakt voor 26 maart 2003. De Unie hoopt dat de werkgever zal terugkomen met voorstellen die realistisch zijn. Verder hopen wij dan ook eindelijk een loonbod van Van Gend & Loos te krijgen.

Na 26 maart 2003 zal er, ongeacht de uitkomst van het overleg, een ledenraadpleging plaats vinden. Ik heb er namelijk sterk de behoefte aan om te horen wat uw mening over de gang van zaken is. U zult hiervoor binnenkort een uitnodiging ontvangen.

Heeft u verder opmerkingen of vragen, dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer
030 - 634 52 53 of via e-mail.

Met vriendelijke groet,

Jos van Drogen
Bestuurder

* Intropagina Distributie, Vervoer, Logistiek
vrijdag, 14 maart 2003

Deel: ' Van Gend & Loos Euro Express 3e ronde CAO '
Lees ook