Partij van de Arbeid


Rob van Gijzel: 'instelling noodfonds is grote winst Bijlmer-enquête

3 juni 1999 PvdA-voorlichting

Bij de stemmingen over de moties naar aanleiding van de Bijlmer-enquete werd de motie van PvdA-kamerlid Rob van Gijzel met algemene stemmen aangenomen. Van Gijzel, die het al jaren opneemt voor de Bijlmerslachtoffers, pleitte in die motie voor een noodfonds. Na afloop verklaarde het PvdA-kamerlid: 'De instelling van het noodfonds is de grote winst van de Bijlmer-enquÛte. Daarmee zijn de slachtoffers echt geholpen.'

Vanochtend om half vijf werd gestemd over de moties naar aanleiding van het debat over het rapport van de enquetecommissie Vliegramp Bijlmermeer. Na afloop toonde Van Gijzel zich verheugd over het aannemen van zijn motie. In die motie staat dat vele slachtoffers van de Bijlmermeerramp tot op heden nog dagelijks financiele gevolgen ondervinden van de ramp. In de motie wordt de regering verzocht zo spoedig mogelijk een noodfonds in te stellen en de uitwerking hiervan nog voor het zomerreces aan de Kamer voor te leggen. Voor de camera's van de NOS zei Van Gijzel: 'Laat ik een voorbeeld geven. Als je in Nederland pijn in je nek hebt, krijg je zo zeven behandelingen bij een fysiotherapeut maar als een vliegtuig op je dak komt, krijg je drie groepsgesprekken. Als je daarna nog behoefte hebt aan psychische ondersteuning moet je dat zelf betalen. Daardoor zijn mensen in financiele problemen geraakt.'

Eerder op de avond verklaarde Van Gijzel in het debat met de regering dat hij buitengewoon blij was met de steun van alle fracties voor de erkenning van de bewoners en de hulpverleners. Met betrekking tot de lessen voor de toekomst pleitte hij voor een zorgvuldige, zorgzame, betrouwbare, en bestuurbare overheid. Tenslotte drong Van Gijzel er bij minister Borst op aan dat het gezondheidsonderzoek met de grootst mogelijke spoed wordt uitgevoerd. In haar antwoord verklaarde Borst dat de opzet van het onderzoek al een heel eind is gevorderd. 'Ik durf niet te zeggen dat het bijna klaar is, want op het eind worden altijd nog de puntjes op de i gezet. Het ziet er wel heel goed uit.'

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Gijzel 'Noodfonds is grote winst Bijlmer-enquête '
Lees ook