1 maart 1999

Van Gijzen Advocaten: nieuwe naam voor nieuwe juridische maatschap

Na een lange voorbereiding zijn per 1 maart is de juridische praktijk van Moret Ernst & Young Ondernemingsrecht voortgezet door Van Gijzen Advocaten. Deze maatschap fungeert vanaf heden als zelfstandig advocatenkantoor. Alle juristen zijn of worden binnenkort beëdigd als Nederlands advocaat en procureur en zijn in die hoedanigheid bevoegd namens cliënten op te treden in juridische procedures bij de Nederlandse gerechtelijke instellingen.

Deze wijziging is het resultaat van uitvoerige gesprekken met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) over de regels die gelden ten aanzien van het samenwerkingsverband tussen Moret Ernst & Young als multi-disciplinaire accountants- en adviesgroep aan de ene kant en de juristen die van Moret Ernst & Young Ondernemingsrecht aan de andere kant.

De overeenkomst die nu is gesloten met de NOVA, stelt de advocaten van Van Gijzen Advocaten in staat de juridische praktijk te voeren in de vorm van een advocatenkantoor in associatie met Moret Ernst & Young Belastingadviseurs. Deze nieuwe samenwerking stelt de advocaten in staat haar cliënten een vergaand geïntegreerde dienstverlening te bieden, met alle disciplines van Moret Ernst & Young.

Notariaat
De juridische dienstverlening wordt binnenkort verder uitgebreid met het notariaat. Hierdoor wordt bereikt dat op een snelle en gecoördineerde wijze alle zakelijke transacties en handelingen waarvoor notariële aktes dienen te worden opgemaakt door Van Gijzen Advocaten kunnen worden afgewikkeld.

Daarnaast heeft de nieuwe juridische maatschap een nauw samenwerkingsverband met twee middelgrote advocatenkantoren in Utrecht (Van Benthem & Keulen; 45 advocaten) en in Eindhoven (Banning, Van Kemenade & Holland; 40 advocaten en notarissen). De drie kantoren onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om te komen tot een fusie van de gezamenlijke praktijken die naar verwachting in de loop van
1999 zal worden geëffectueerd. Hierdoor ontstaat een Nederlands advocaten- en notarissenkantoor met een plaats in de top 5. Met een sterke marktpositie in alle belangrijke, commerciële en industriële centra van Nederland met twee sterke Dutch Legal Desks in de Verenigde Staten.
Internationaal is Van Gijzen Advocaten lid van het Ernst & Young Law Network met geassocieerde kantoren in vrijwel alle Europese landen, Canada, Australië en Zuid-Amerika. Door dit strategische netwerk, dat een wereldwijde dekking biedt, is Van Gijzen Advocaten in staat om op een efficiënte en tijdige wijze grensoverschrijdende transacties (bijvoorbeeld fusies en reorganisaties) te coördineren en uit te voeren in een groot aantal landen tegelijkertijd.

Van Gijzen Advocaten heeft een aantal eigen webpagina's. Deze bieden u een compleet overzicht van de diensten, het vestigingennet en de contactpersonen.

Deel: ' Van Gijzen Advocaten nieuwe naam juridische maatschap '
Lees ook