Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr. W.H. van Gilst mede-directeur van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland

Prof.dr. W.H. van Gilst, directeur van het Cardiovasculair Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, is sinds 1 januari een dag per week directeur van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN-KNAW) Prof.dr. C.A. Visser, hoofd van de afdeling Cardiologie van het VU Medisch Centrum, is eerstverantwoordelijke directeur. Het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN-KNAW) is een alliantie van de acht academische cardiologische afdelingen in Nederland. Samen coördineren, stimuleren en verrichten ze onderzoek naar oorzaak en behandeling van hart- en vaatziekten. Het ICIN maakt voor zijn onderzoek gebruik van de infrastructuur van de academische centra. Sinds 2001 bestaat eveneens een intensieve samenwerking met het Hubrecht Laboratorium van de KNAW op het gebied van de ontwikkelingsbiologie van het hart. Het ICIN is gevestigd in Utrecht en heeft ongeveer 55 medewerkers.

Prof.dr. Wiekert H. van Gilst (1955) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1982 is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij promoveerde in 1986. Van Gilst was van 1995 tot 1999 ICIN-hoogleraar en hij werd in 1999 aangesteld als hoogleraar bij de afdelingen Klinische Farmacologie en Cardiologie in Groningen. Hij staat aan het hoofd van het Cardiovasculair Onderzoekinstituut, waar innovatief geneesmiddelenonderzoek wordt verricht ten behoeve van cardiologische patiënten.

Informatie

Afdeling Voorlichting KNAW, tel. (020)551 07 33/551 07 69

Agenda

Opening

Deel: ' Van Gilst mede-directeur Interuniversitair Cardiologisch Instituut N.. '
Lees ook