Vlaamse overheid

Deze avond zal Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen (SPIRIT), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, bekend maken dat de beschermingsprocedure voor de vissersboot 'Isabelle' van Boekhout wordt opgestart.

Als alle adviezen die nu worden ingewonnen positief zijn, zal de procedure tot definitieve bescherming binnen dit en ongeveer tien maanden worden afgerond. Assenede , en Boekhoute in het bijzonder, zal dan beschikken over een uniek, nieuw en uitzonderlijk monument. Eens de 'Isabelle' - ook geheten de 'BOU 8'- definitief beschermd is als monument, kan er beroep worden gedaan op een restauratiepremie uitgekeerd door de Vlaamse Overheid. Het Vlaamse Gewest staat dan in voor zo'n 60% van de kosten, de provincie voor 20% en de gemeente Assenede voor slechts 20% (daar waar dat voor Assenede nu 100% is).

De vissersboot BOU 8, ligt al ruim 25 jaar op het dorpsplein van Boekhoute, waar vroeger het oude kerkhof zich bevond. Het vaartuig is van het type 'lemmerhengst' en werd in 1928 gebouwd op de werf van Piet Verras in het nabijgelegen Zeeuws-Vlaamse gehucht Paal. De Lemmerhengst is een vaartuig dat met zijn platbodem en geringe diepgang uitermate geschikt was om in ondiepe havens , zoals deze van Boekhoute, aan te meren.

Minister Van Grembergen beschouwt, samen met het gemeentebestuur van Assenede, de BOU 8 als de materiële drager van de collectieve herinnering aan een belangrijke maar teloor gegane vissersgemeenschap aan de boorden van een oude en later afgesloten Oost-Vlaamse verbinding met de Noordzee. O.a. om die reden start de minister de beschermingsprocedure voor dit historische 'vaartuig aan de wal'.

Info: Frederik.Leyts@vlaanderen.be (02/553 23 11)


---

Deel: ' Van Grembergen beschermt Boekhoutse vissersboot '
Lees ook