Vlaamse overheid

Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid Paul Van Grembergen (SPIRIT) startte deze week de beschermingsprocedure voor het kasteel de Grunne met bijhorend park te Wezembeek-Oppem.

Deze bescherming is geen losstaand initiatief. Minister Van Grembergen besteed sinds zijn aantreden bijzondere aandacht aan de monumenten- en landschapszorg in de Brusselse Rand. Daartoe gaf hij onder meer de afdeling Monumenten en Landschappen de opdracht om voor 17 Brusselse randgemeenten een systematische inventaris van het bouwkundig en landschappelijk erfgoed te realiseren. Op basis van deze inventaris zullen de meeste waardevolle monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen worden beschermd.

Het vijf hectare grote kasteeldomein de Grunne vormt een opmerkelijke groene enclave binnen de Brusselse Rand en is bovendien van groot historisch belang. In 1487 stichtte de voorname Brusselse familie vanden Heetvelde-van Coudenberghe er een Bogaardenklooster. Na de Franse Revolutie werd het klooster omgevormd tot een riante kasteelssite, waarin echter belangrijke delen van het oude kloostergebouw bewaard bleven.

Het kasteel werd rijkelijk aangekleed met neobarokke en neorococo stucdecoratie. Ook het interieur met zijn indrukwekkende balustertrap en de fraaie Lodewijk XV-vertrekken illustreren het monumentale karakter van het kasteel.

De omgeving van het kasteel wordt beschermd als dorpsgezicht omdat het grotendeels ommuurde en boomrijke park duidelijk geconcipeerd werd in functie en als omkadering van het kasteel.

Info: Frederik.Leyts@vlaanderen.be (02/553 23 11)


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Grembergen beschermt Kasteel De Grunne in Wezembeek-Oppem '
Lees ook