Nieuw-Vlaamse Alliantie


PERSMEDEDELING VAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR,JEUGD EN AMBTENARENZAKEN 27 JANUARI 2003

Van Grembergen beslist over subsidies Internationale culturele projecten voor podiumkunsten en muziek (eerste subsidieronde 2003)

Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen heeft in het kader van het 'Reglement voor subsidiëring van culturele projecten met internationale weerklank' beslist over de subsidies internationale activiteiten van
culturele organisaties voor de eerste jaarhelft van 2003.

Minister Van Grembergen hanteerde daarbij het advies van de beoordelingscommissies podiumkunsten, muziek, dans, muziektheater en kunstencentra als richtlijn. Effectieve voorstellingen en concerten door erkende en/of
gesubsidieerde gezelschappen en ensembles die zich willen profileren in het internationale kunstenveld kregen daarbij voorrang op promotionele acties, congressen, wedstrijden of prospecties. De subsidiëring wordt
prioritair beschouwd als een tussenkomst in de reis-, transport- en verblijfkosten. Geografisch werden de prioriteiten zoals bepaald in de internationale
beleidsnota gehanteerd.

In totaal werden 57 projectaanvragen ingediend, waarvan de diverse beoordelingcommissies er 38 positief en 18 negatief adviseerden. Minister Van Grembergen heeft een positieve beslissing genomen over 37 projecten voor een bedrag van ? 1.211.096. Het gaat hier met name om 7 dansgezelschappen, één kunstencentrum, twee
muziektheatergezelschappen, 13 muziekensembles en 12 theatergezelschappen.

In tegenstelling tot het advies van de
beoordelingscommissie werd de internationale werking van kunstencentra en festivals niet gehonoreerd. De minister is van oordeel dat de ingediende projecten van de
betrokken organisaties deel uitmaken van de structurele werking. Voor Klinkende Munt werd een uitzondering gemaakt, omdat dit zomerfestival los staat van de
reguliere werking van de Beursschouwburg.

Aan het multidisciplinaire project in Praag van de Belgische Associatie voor Scenografen en Theatertechnici vzw werd het bedrag van ? 20.650 toegekend. Het
internationale netwerk I.E.T.M. krijgt een ondersteuning van ? 25.000 voor zijn jaarwerking.

Naast de culturele projecten zijn er ook de werkbeurzen en de punctuele tussenkomsten in buitenlandse reizen, de regelgeving die voorziet in subsidies onder de ? 5.000. Vorig jaar werd met deze rubriek van het reglement de mogelijkheid voorzien om ook aan niet-structureel erkende of gesubsidieerde organisaties reissubsidies toe te kennen voor een maximum bedrag van ? 10.000. Daarmee werd tegemoetgekomen aan de noden van o.a. Vlaamse popgroepen. Inmiddels hebben verschillende groepen van deze nieuwe regeling gebruik gemaakt (o.a. Lais, Das Pop,
Millionaire, Kadril). Dit jaar werd het reglement
bovendien uitgebreid met een rubriek Projecten
internationale samenwerkingsontwikkeling Noord- en Zuidelijk Afrika. Het volledige reglement en de
internationale beleidsnota kan geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse gemeenschap
www.wvc.vlaanderen.be/cultuur.

Op eenvoudige aanvraag ontvangt u via mail een overzicht van de goedgekeurde projecten.

info : Frederik Leyts, persdienst minister Van
Grembergen, 02-553 23 11, frederik.leyts@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Grembergen beslist over subsidies Internationale culturele proje.. '
Lees ook