Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN, VLAAMS MINISTER VAN

BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID 30

mei 2002

Van Grembergen geeft het startschot voor de restauratie van het Hof ter Saksen (Beveren-Waas)

Vlaams minister Paul Van Grembergen (SPIRIT), bevoegd voor monumenten en landschappen, ondertekende deze week het besluit waarmee het Vlaams Gewest 781.782 EUR investeert in de restauratie van het historische Hof ter Saksen te Beveren-Waas.

De restauratie beoogt het terug gezond maken van het gebouw, in het bijzonder door het slopen van de meest bouwvallige delen en de bouw van een inwendige draagstructuur om de gevels ter verankeren. Verder worden het dak, de schouwen, de toren en gevelpartijen en de ramen en luiken hersteld.

Na de voltooiing van deze eerste restauratiecampagne zal een volgende fase zich vooral toespitsen op het herstel van het interieur.

Hof ter Saksen, dat nu in zeer vervallen staat verkeert, is een waardevol voorbeeld van een neoclassicistisch kasteel, gebouwd in 1781. De als ronde toren gevormde middenpartij verleent bovendien het geheel een karakteristiek silhouet. Het kasteel werd in 1980 beschermd als monument.

In de rand van dit dossier kende minister Van Grembergen eveneens een restauratiepremie van 15.557 EUR toe voor werken aan de elektrische installatie van de beschermde Sint-Martinuskerk van Beveren.

Info: Frederik.Leyts@vlaanderen.be (02/553 23 11)

Deel: ' Van Grembergen geeft startschot restauratie Hof ter Saksen '
Lees ook