Nieuw-Vlaamse Alliantie


PERSMEDEDELING VAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, CULTUUR,JEUGD EN AMBTENARENZAKEN 4 februari 2003

Paul Van Grembergen ondersteunt muziek en podiumkunsten met projectsubsidies

Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen heeft een beslissing genomen over de projectsubsidies muziek, theater, dans en muziektheater voor het werkjaar 2003.

1. Podiumkunsten

Opvallend is de stijging van het aantal aanvragers die voor het eerst een projectsubsidie aanvragen, wat wijst op een grote dynamiek, een hoge creativiteit en
diversiteit in de sector. Veel projecten bieden een mengvorm van teksttheater met muziek, dans, video, mime of bewegingstheater, en tasten culturen en
taalgemeenschappen af. De minister heeft grotendeels het advies van de beoordelingscommissies als leidraad
gebruikt voor zijn beslissing. In sommige gevallen heeft hij de bedenkingen van de administratie cultuur laten doorwegen in zijn beslissing. Met name over de zakelijke aspecten van de dossiers rijzen nogal wat vraagtekens. Dit is een zorgwekkend feit, dat vraagt om een betere begeleiding en ondersteuning van de aanvragers. De minister zal met de administratie en de steunpunten overleggen om initiatieven te nemen voor een betere ondersteuning van de verschillende sectoren, teneinde de kwaliteit van de dossiers te verhogen. Ook de sector wordt gewezen op zijn verantwoordelijkheid om degelijke dossiers af te leveren en een goed zakelijk beleid te voeren.

Projecten Theater

Van de 54 aanvragen heeft de minister er 17 met een subsidie gehonoreerd. In totaal trekt minister Van Grembergen hetzelfde bedrag uit voor theaterprojecten als vorig jaar, m.n. 868.000 euro. Voor het grootste deel volgt de minister hierin het oordeel van de
beoordelingscommissie. Een aantal van deze gezelschappen zijn nieuw, waarmee de minister aandacht schenkt aan de doorstroming van jong talent. Er werd eveneens rekening gehouden met de vorm en inhoud van het project, de kwaliteiten van de makers en het dossier, de
professionaliteit, het theaterlandschap in zijn geheel en de geografische spreiding van het project.

Naam
Gemeente
Werktitel project
Beslissing

vzw Cinderella
Brussel
Licht aan, a.u.b.!
37.300

vzw De Parade
Brussel
Life is all we have
32.300
vzw De Queeste
Lanaken
9MM
82.000
vzw Abattoir Fermé
Mechelen
Het Hof van Leyden en
Afzien
32.800
vzw SKaGeN
Antwerpen
The Day Room
65.000
vzw Toneelgroep De
Verrukking
Antwerpen
De Negers
89.100
vzw Buelens Paulina
Brussel
Love Zero Control
17.300
vzw Tristero
Brussel
Tiptop
29.000
vzw Goedertier
Brussel
Maison Fragile
28.600
vzw Zeven
Brussel
Drie Zusters
72.200
vzw Kunstencollectief
Chahoula
Antwerpen
Chimo
47.000
vzw Wortel
Gent
Koning Lear
33.200
vzw Action Malaise
Brussel
't wild vlees
21.700
vzw Olympique
Dramatique
Borgerhout
Fata Morgana
100.000
vzw Lampe - c/o Addict
Lab
Antwerpen
Stranden
50.500
vzw Crew
Schilde
Crash
94.000
vzw Busstop
Gent
De Groote Boodschap
36.000

Totaal:

868.000

Projecten Dans

Het aantal dansprojectaanvragen blijft stijgen. Voor het eerst werden dansprojecten aangeboden die zich expliciet richten naar kinderen en jongeren, wat een verheugende vaststelling is. Hiervan werd één project alvast
gehonoreerd. Er werden in totaal 42 aanvragen ingediend, een aantal dat de theateraanvragen begint te evenaren. Het moge duidelijk zijn dat het huidige hedendaagse dansklimaat in Vlaanderen, mede door de aanwezigheid van de dansopleiding PARTS, vele dansers en choreografen aanzet tot creatieve activiteiten, voornamelijk in Brussel. Het is helaas onmogelijk om deze creativiteit allemaal te honoreren binnen de huidige enveloppe. Op een totaal van 42 dossiers ontvangen 13 projecten een
subsidie voor een totaalbedrag van 471.000 euro. Hiermee volgt de minister het oordeel van de
beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie sprak tevens haar bezorgdheid uit over de
spreidingsmogelijkheden van hedendaagse dans. Het (over) aanbod aan hedendaagse dans staat blijkbaar nogal haaks op de zeer beperkte presentatiekansen. De minister zal deze zorg, alsmede een aantal andere algemene bedenkingen van de commissie m.b.t. ondersteuning meenemen in de huidige discussies over het kunstendecreet.

Gezelschap
Project
Plaats
Beslissing

vzw Amgod
Second Album
Brussel
35.600
vzw Deep Blue
ACTG
Brussel
35.600
vzw Vanity
Solo's For Others
Brussel
36.200
vzw Limoges
Fataal Aamouour
Brussel
35.600
vzw Fabuleus
Eros Flux
Leuven
19.400
vzw Kobalt Works
Dreamlands
Brussel
43.600
vzw sA
l'Art de la Fuite
Brussel
35.600
vzw Ennesima
Layers
Brussel
35.600
Vzw Retina Dance
Company
ME:MO
Sint-Niklaas
19.400
vzw Edward
Performance Hotel
Brussel
51.600
vzw Continuum
Quantum-quintette
Brussel
51.600
vzw Trix
It's a kind of
magic
Brussel
35.600
vzw Dust Timing
It Fist
Brussel
35.600

Totaal

471.000

Projecten muziektheater

Minister Van Grembergen heeft beslist om 6 organisaties (op 21 ingediende dossiers) te subsidiëren voor een totaalbedrag van 248.000 euro. De minister volgt hiermee integraal het voorstel van de beoordelingscommissie, met uitzondering van het project ingediend door de
Operastudio Vlaanderen, dat vanwege een tegenstrijdigheid met het podiumkunstendecreet niet kan gehonoreerd worden. Bovendien wordt een positief gebaar gesteld naar het musicalgenre door een subsidie toe te kennen aan
Backstage Muziektheater dat zich op een alternatieve manier onderscheidt in het musical-landschap.

Vereniging
Plaats
Project
Beslissing

One-Off vzw.
Messelbroek
Variété
40.000
Tirasila vzw.
Brussel
Soldatenstuk
50.000
Alden Biesen
Zomeropera
Bilzen
Die Zauberflöte
33.000
Rimlight Productions
Lokeren
The Obsession Project
Act III
45.000
La Dea vzw.
Brussel
Waves
50.000
Backstage
MuziekTheater vzw.
Gent
Het kleine huisje op
de helling
30.000
Totaal

248.000

2. Muziek

Projectaanvragen konden ingediend worden voor de
jaarwerking (42 aanvragen) of voor de eerste van de drie voorziene periodes, m.n. voor de periode van januari tot april 2003 (49 aanvragen).
Net als vorig jaar werd een evenwichtige verdeling vastgesteld tussen aanvragers klassieke en populaire muziek, een duidelijk gevolg van de sensibilisering naar deze doelgroep.

Voor wat de jaarwerking betreft krijgen van de 42
aanvragers er 28 een subsidie, waarmee het advies van de beoordelingscommissie wordt gevolgd.

Voor wat de eerste periode januari-april betreft worden 23 projecten gehonoreerd.

In totaal wordt een bedrag van 751.275 euro toegekend waarvan 616.025 euro voor jaarwerking en 135.250 euro voor projecten in de periode januari - april.

Muziekprojecten januari - april 2003

organisatie
plaats
project
beslissing
minister
Het collectief
Brussel
collectief
7.000,00
Het project
Kampenhout
holst en walton
2.000,00
Muizelhuisconcerten
Hulste
muizelhuisconcerten
1.000,00
Augustinus
Antwerpen
concerten oude muziek
7.500,00
Il gardellino
Assebroek
concerten
6.000,00
De spil
Roeselare
lynx
5.000,00
St. Jorisgilde, koninklijke
harmonie
Meerhout
groez rock
5.000,00
Stichting Orpheus
Berchem
belgian chocolates iv
5.000,00
Apsara
Gent
nieuwe muziek voor
blokfluit
12.000,00
Bazuco
Gent
bazuco
6.000,00
Hnita, zuidkemp. kunst- en
cultuurkring
Heist o/d
Berg
hnita spring jazz
meeting
4.000,00
Vooruit, kunstencentrum
Gent
vooruit geluid
festival
15.000,00
Q-O2
Schaarbeek
werking voorjaar
10.000,00
De nieuwe reeks
Schaarbeek
de nieuwe reeks
2.500,00
Orgelkring Limburg
Hasselt
maart orgelmaand
1.000,00
Samar
Borgerhout
sahara blues
5.000,00
nOna, kunstencentrum
Mechelen
dj grazzhoppa's dj
bigband
20.000,00
Euterpe
Kortrijk
2
kamermuziekconcerten
750,00
Sprocc
Brussel
gouden vleugels
5.000,00
Krak
Avelgem
fiesta mestizo
3.000,00
Prom audite nova
Mechelen
koorcyclus a capella
3.000,00
De pit,
jongerenontmoetingscentrum
Koksijde
de muze
4.500,00
Ontmoetingscentra Kortrijk
Marke
spinrag
5.000,00
Totaal:

135.250,00

Muziekprojecten Jaarwerking 2003

organisatie
plaats
beslissin
g
Pro Musica
Lier
7.500,00
Gregoriaans festival Watou
Watou
35.000,00
Het Rubio Strijkkwartet
Ieper
10.000,00
't Smiske
Asse
25.000,00
Waste land
Gent
15.000,00
Filharmonisch Jeugdorkest
Vlaanderen
Antwerpen
28.000,00
CCNOA, Earwitness 2003
Brussel
7.000,00
(K-RAA-K)
Gent
25.000,00
Middagconcerten van antwerpen
Schoten
15.000,00
Arcadia
Laarne
15.000,00
Cling film
Drongen
7.500,00
Kong
Gent
20.000,00
Flanders Recorder Quartet
Sint-Niklaas
10.000,00
Studio Noise Gate
Ternat
35.000,00
Mad in Belgium, Millionaire
Leuven
17.500,00
Mad in Belgium, Daau
Leuven
17.500,00
Vrienden v/h Le picardorgel
basiliek van Tongeren
Tongeren
4.500,00
Slow-up, Think of One
Mortsel
45.000,00
Slow-up, Flat Earth Society
Mortsel
65.000,00
L.A.B.O.
Brussel
10.000,00
Recyclart
Brussel
50.000,00
Ensemble Explorations
Berlaar
50.000,00
Arco baleno
Sint-Michiels
20.000,00
Festival der Voorkempen
Schilde
5.525,00
Voca Lisa
Hulshout
10.000,00
Jonge Filharmonie
Brussel
7.500,00
Rock'O Co
Gent
50.000,00
Bang zoom noise produktions
Kortrijk
8.500,00
Totaal:

616.025,0
0

Totaal muziekprojecten januari-april 2003 + jaarwerking 2003: 751.275 euro

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van
minister Van Grembergen - tel. (02) 553 23 11
e-mail: koen.jongbloet@vlaanderen.be

Deel: ' Van Grembergen steunt muziek en podiumkunsten met projectsubsidies '
Lees ook