Vlaamse overheid

Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid Paul Van Grembergen (SPIRIT), bevoegd voor monumentenzorg, zette zopas het licht op groen voor de restauratie van het pittoreske tramstation in De Haan.

De restauratie zal het tramstation in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Bijzondere aandacht zal gaan naar de oorspronkelijke kleurstelling van de wanden, de plafonds en de reconstructie van het verloren gegane schrijnwerk.

De restauratiekost wordt geraamd op 160.346 EURO. Minister Van Grembergen draagt hier, namens het Vlaams Gewest, 117.050 EURO (of zo'n 73% van de totale restauratiekost) toe bij.

Het tramstation werd gebouwd in 1904 om de prille maar toen reeds prestigieuze badplaats bereikbaar te maken vanuit Oostende en Blankenberge. Het gebouw werd ontworpen door de bekende Art Nouveau architect Georges Hobé.

Het fraaie gebouw werd in 1981 beschermd als monument en is sinds 1985 gedeeltelijk in gebruik als gemeentelijk toeristisch kantoor. Vorig jaar besloot het gemeentebestuur van De Haan het tramstation te restaureren en dit naar aanleiding van het 100-jarige bestaan de de badplaats in 2002.

Info: Frederik.Leyts@vlaanderen.be (02/553 23 11)


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Grembergen subsidieert restauratie van tramstation De Haan '
Lees ook