---

Ministerie van Defensie---

Van Hoof ondertekent Convenant Noordkop Texel

07-05-2002

Persbericht van het Ministerie van Defensie DV/PB/28

De staatssecretaris van Defensie, H.A.L. van Hoof, ondertekent morgen (8 mei) met de burgemeester van Texel, mevrouw C.J. Geldorp-Pantekoek, een convenant over de milieu-effecten van het militair oefenterrein Vliehors op Vlieland.

In het Convenant Noordkop Texel zijn nadere afspraken vastgelegd om de hinder te beperken die in het noorden van Texel wordt ondervonden vanwege oefeningen op de Vliehors.

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Hoof ondertekent Convenant Noordkop Texel '
Lees ook