Persbericht


18 maart 1999

Eerste regiovestiging I&I Systeemwacht open op 18 maart Van Kemenade juicht het inzetten van studenten bij millenniumprobleem toe

Ter gelegenheid van de opening van de vestiging Hoofddorp van het bedrijf I&I Systeemwacht B.V. heeft de commissaris van de koningin in Noord-Holland zijn zorgen uitgesproken over het millenniumprobleem in het MKB. Al eerder had hij op een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel te Haarlem benadrukt dat 'het Goudse initiatief' navolging behoefde. Daarmee doelde hij op de activiteiten van het Rotterdamse bedrijf I&I Systeemwacht, dat toen nog in Gouda gevestigd was. Dit bedrijf inventariseert jaar2000-problemen in met name het MKB en de gezondheidszorg.

De heer Van Kemenade meldde dat de meeste bedrijven nog steeds het jaar2000-probleem te veel zien als alleen maar een computertechnisch probleem. Met name de embedded software, de programmatuur die chips draaiende houdt, en de ketenafhankelijkheid worden nog zwaar onderschat. Het initiatief van I&I Systeemwacht om studenten in te zetten bij het inventariseren van deze problemen heeft volgens de heer Van Kemenade twee belangrijke voordelen. Ten eerste wordt er gewerkt aan het voorkomen van een ernstig maatschappelijk probleem, omdat onze economie voor een groot gedeelte afhankelijk is van het MKB. Ten tweede krijgen studenten de gelegenheid om met deze bijverdienste concrete maatschappelijk ervaring op te doen. De heer Van Kemenade wenste het bedrijf I&I Systeemwacht veel succes.

Einde persbericht
Het eerste regiokantoor van I&I Systeemwacht is gevestigd aan de Planetenweg 17 in Hoofddorp. Telefoon: (023) 569 40 00 en fax: (023) 569 40
10. Voor meer informatie over I&I Systeemwacht en over de opening op 18 maart kunt u contact opnemen met I&I-directeur Wim Wijting, telefoon: (010)
289 00 00 of (06) 543 920 19.

Deel: ' Van Kemenade opent I&I Systeemwacht BV in Hoofddorp '
Lees ook