Van Leeuwen Buizen


Van Leeuwen Buizen lanceert nieuwe website

ZWIJNDRECHT, 6 maart 2003 - Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht beschikt sinds kort over een website, waarin uitvoerige informatie wordt gegeven over de activiteiten van het bedrijf. Het adres: www.vanleeuwenbuizen.nl.

Er was al een website van de activiteiten van de Van Leeuwen Buizen Groep wereldwijd, maar inmiddels is er dan ook een website van dochteronderneming Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. Iedereen met een internetaansluiting kan op elk gewenst moment kennis nemen van de producten en diensten van Van Leeuwen Buizen.

De website is op de eerste plaats gericht op (potentiële) klanten van Van Leeuwen Buizen. Er is gedetailleerde informatie te vinden over het producten- en dienstenassortiment, markten en toepassingen, vacatures, persberichten, etc. Ook kunnen geregistreerde klanten er direct inloggen op de online prijslijst. Met name dankzij de uitgebreide technische informatie is de website voor een breed publiek interessant. Om snel en efficiënt over informatie te kunnen beschikken biedt de website ruime mogelijkheden om allerhande publicaties te downloaden, variërend van brochures en leveringsprogramma's tot technische informatie en referentielijsten. Om het contact met klanten te verbeteren is de mogelijkheid geschapen via e-mail direct vragen of opmerkingen te versturen. Geïnteresseerden kunnen zich bovendien aanmelden voor een elektronische nieuwsbrief.

De inhoud van de website wordt regelmatig geactualiseerd. Alle informatie is voorlopig alleen in het Nederlands beschikbaar; een Engelstalige website volgt binnenkort.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: Petra van Zandvoort, Corporate Communications, Tel. 078 6252321, Fax 078 6252027, E-mail: pvanzandvoort@vanleeuwen.nl

Deel: ' Van Leeuwen Buizen lanceert nieuwe website '
Lees ook